Valtioneuvosto myönsi käyttöluvan Olkiluoto 3:lle

Valtioneuvosto on tänään 7. maaliskuuta myöntänyt käyttöluvan Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Eurajoen Olkiluotoon valmistuvalle OL3-ydinvoimalaitosyksikölle. Lupa on voimassa vuoden 2038 loppuun saakka. Tärkeä peruste päätökselle oli Säteilyturvakeskuksen (STUK) 25. helmikuuta antama lausunto, jonka mukaan OL3:n käyttö on turvallista. STUK arvioi lausunnossaan laitoksen teknisen ja rakenteellisen turvallisuuden lisäksi, että TVO:n organisaatiolla ja työntekijöillä on kyky käyttää…

Continue reading

Lappeenrannan Energian tulos vuodelta 2018: Lappeenrannan Energian viime vuosi sujui erinomaisesti

Lappeenrannan Energian viime vuosi sujui erinomaisesti, liikevaihto nousi 129,2 miljoonaan euroon ( 121,1 M€ v. 2017 ). Investointitaso säilyi lähellä tavoiteltua 20 miljoonaa euroa ollen 19,3 miljoonaa euroa. Energia-konsernin tuloskunto säilyi vahvana ja liikevoitoksi muodostui 28,1 miljoonaa euroa ( 25,8 M€, v. 2017 ). Tilikauden voitoksi muodostui 14,9 miljoonaa euroa, joka oli reilut 2 miljoonaa…

Continue reading

:NIMITYKSET: Timo Virikko on nimitetty Loiste Sähkönmyynnin toimitusjohtajaksi

Loiste Sähkönmyynti aloitti toimintansa Suomen kuudenneksi suurimpana sähkönmyyjänä.  – Kahden samanhenkisen yhtiön yhdistymisen myötä voimme tarjota asiakkaillemme sähkön lisäksi entistä parempaa ja yksilöllisempää palvelua sekä arkea sujuvoittavia tuotteita, hallituksen puheenjohtaja Reino Huusko kertoo. Loiste Sähkönmyynnin ja Energiapolarin myyntiliiketoiminnat yhdistyivät uudeksi Loiste Sähkönmyynti Oy:ksi. Yritysjärjestelyt alkoivat viime vuoden puolella ja itse toiminta alkoi 1. maaliskuuta 2019….

Continue reading

Bioenergian käytön kasvulle on vielä tilaa

Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka Suomella on hyvät edellytykset olla ensimmäisten joukossa hiilineutraali 2030-luvun lopulla. Bioenergian käytön hallitulle lisäämiselle 2020-luvulla on kasvunvaraa edelleen. Suomen energiapolitiikan pitää olla pitkäjänteistä, ennakoitavaa ja markkinaehtoista, ja ohjauksen pitää keskittyä päästöihin, ei yksittäisiin energialähteisiin. Valtioneuvosto julkaisi 28.2.2019 kaksi Suomen tulevan ilmastopolitiikan kannalta tärkeää tutkimusraporttia. PITKO-hankkeessa tarkasteltiin pitkän aikavälin päästökehitystä ja…

Continue reading

Rauman Energian vuosi 2018: Vahva tulos ja uusia tuotteita

Rauman Energia -konsernin viime vuoden tulos oli erinomainen lisääntyneen energian tuotannon sekä kaukolämmön ja sähkönsiirron myynnin ansiosta. Myös edellisvuodesta laskeneet tuotantokustannukset ja korkeampi sähkön markkinahinta paransivat tulosta. Konsernin liikevaihto oli noin 29 miljoonaa euroa, mikä on noin miljoona euroa edellisvuotta suurempi. Rauman Energia -konsernin liikevoitto oli 7,7 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 5,6 miljoonaa…

Continue reading

Broman Group investoi aurinkosähköön ja sähköautojen lataukseen

Sähköntuotanto tänä vuonna yli miljoona kilowattituntia Sähköautojen latauspisteverkosto, Motolataus, laajenee. Lisää aurinkosähkötuotantoa Broman Group kehittää kiinteistöjensä ekotehokkuutta aurinkosähköllä. Kolmen jo asennetun aurinkovoimalan lisäksi uusia voimaloita tulee yhdeksän Motonet-tavaratalon ja Broman Logisticsin Keravan logistiikkakeskuksen yhteyteen tämän kevään aikana. Aurinkopaneeleita on asennusten jälkeen käytössä yhteensä yli 4400 kappaletta. Kaikkien Broman Groupin aurinkovoimaloiden tuotettu sähkö vuodessa tulevana vuonna…

Continue reading

Fortum voitti 250 MW:n aurinkovoimaprojektin Intiassa

Fortum on voittanut Solar Energy Corporation of Indialta oikeuden rakentaa 250 megawatin (MW) aurinkovoimaprojekti Rajasthaniin Intiaan. Sen käytön odotetaan alkavan vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä. Aurinkopuistossa tuotetulle sähkölle taataan kiinteä 2,48 INR/kWh takuuhinta 25 vuodeksi. Fortum aikoo jatkaa kasvua päästöttömässä sähköntuotannossa, pohjautuen Fortumin vahvaan osaamiseen. Fortumin tavoitteena on kasvattaa aurinko- ja tuulivoimakapasiteettiaan usean gigawatin kokoluokkaan. Fortumin…

Continue reading

Turku Energia ottaa käyttöön siirrettävää varalämpöä Höyrytys Oy:ltä – mahdollistaa tehokkaat huoltotyöt ilman toimituskatkoja

Kuvituskuva Kuvaoikeudet: Höyrystys Oy Turku Energia ja Höyrytys Oy ovat solmineet sopimuksen varalämmön toimituksesta kaukolämpöverkkoon. Yhteistyön myötä Turku Energia voi jatkaa lämmönjakelua asiakkailleen myös suurempien huoltotöiden aikana, kun yhtiön käytettävissä ovat Höyrytys Oy:n liikkuvat lämmöntuotantoyksiköt. Kaukolämpöverkossa tehtävien huoltotöiden aikana lämmön toimitusta voidaan jatkaa asiakkaille käyttämällä liikkuvia lämmöntuotantoyksiköitä. Turku Energialla on käytössään oma varalämpöyksikkö, jonka teho…

Continue reading

Lahti Energian liikevoitto kasvoi 31,9 % edellisestä vuodesta: Maakaasuliiketoiminnan myynti siivitti tulosta

Lahti Energia -konsernin vuoden 2018 liikevaihto oli 187 miljoonaa euroa. Liikevoitto parani edellisen vuoden 175,6 miljoonasta eurosta 11,4 miljoonaa euroa eli 6,5 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 36,3 miljoonaa euroa (27,5), joka oli 31,9 % edellisvuotta suurempi. Konsernin viime vuoden liikevoitto kasvoi energianhankinnan kulujen kasvusta huolimatta. Liikevoittoa paransi mm. maakaasuliiketoiminnan myynti vuoden viimeisellä kvartaalilla. Voitto ennen…

Continue reading

STUK: Olkiluoto kolmoselle voi myöntää käyttöluvan

Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut tänään 25. helmikuuta työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon, jonka mukaan Teollisuuden Voiman Eurajoen Olkiluotoon rakentaman uuden ydinvoimalaitosyksikön, OL3:n, käyttö on turvallista. STUK ei näe estettä myöntää laitokselle käyttölupaa. Käyttöluvasta päättää valtioneuvosto. STUKin TEMille antama lausunto perustuu kokonaisvaltaiseen turvallisuusarvioon. STUK on valvonnassaan ja turvallisuusarviota tehdessään arvioinut laitoksen teknisen ja rakenteellisen turvallisuuden lisäksi TVO:n…

Continue reading