Asumisen energiankulutus laski hieman vuonna 2017

Asumiseen kului kaikkiaan reilu 66 terawattituntia (TWh) energiaa vuonna 2017. Kulutus laski hieman edellisestä vuodesta, vaikka asuntojen lukumäärä ja tilavuus kasvoivat noin prosentin. Edellistä vuotta lämpimämpi sää laski lämmitysenergian tarvetta. Tilojen lämmitysenergian kulutus laski prosentin vuodesta 2016 vuoteen 2017. Kotitalouslaitteiden energiankulutus laski kolme prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen asumisen energiankulutus –tilastoon. Asumisen energiankulutus 2010-2017 Asumisen energiankulutuksesta…

Continue reading

Halikon Lidl saa virtaa omasta aurinkovoimalasta

Salon Halikon Lidl-myymälän katolle on asennettu 250 aurinkopaneelia. Paneelit tuottavat sähköä noin 75 MWh vuodessa, mikä vastaa parhaimmillaan jopa 25 prosenttia myymälän kokonaissähkönkulutuksesta. Salon Halikon Lidl-myymälässä on marraskuun alussa otettu käyttöön myymälän oma aurinkovoimala. Myymälän katolle on asennettu 250 aurinkopaneelia, joiden arvioidaan tuottavan sähköä vuodessa noin 75 megawattituntia (MWh). Tämä kattaa keväällä ja kesällä 25…

Continue reading

Wärtsilän selvityksen mukaan tuulivoima on kilpailukykyisin vaihtoehto kunnallisille energiayhtiöille

Wärtsilä on tehnyt kattavan ja yksityiskohtaisen analyysin edullisen tuulivoiman vaikutuksesta suomalaisten energiayhtiöiden, ja sitä kautta omistajakuntien, näkökulmasta. Analyysin pohjalta Wärtsilä on julkaissut ”Puhallus – tuulivoimalla menestykseen” -kirjan, jossa avataan analyysia ja sen taustoja yksityiskohtaisesti ja joka tarjoaa faktapohjaisen lähestymisen tulevaisuuden energiainvestointeihin. Wärtsilä julkaisi kesäkuussa 2018 laskelmat tuulivoiman potentiaalista Suomen tulevaisuuden sähköjärjestelmässä. Kesän analyysi osoitti, että tuulivoimaa tullaan…

Continue reading

Kivihiilen kulutus väheni 4 prosenttia tammi–syyskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus väheni 4 prosenttia tämän vuoden tammi-syyskuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 2,2 miljoonaa tonnia, joka vastaa energiasisällöltään 57 petajoulea. Verrattuna 2000-luvun tammi-syyskuun keskiarvoon kivihiilen kulutus oli 28 prosenttia matalammalla tasolla. Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia Toisen vuosineljänneksen lämmin sää vaikutti eniten kivihiilen kulutuksen vähenemiseen…

Continue reading

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto 2018 päätökseen

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt tuottavat jälleen sähköä vuosihuoltojen päätyttyä. Kakkosyksikön lähes 47 vuorokautta kestänyt vuosihuolto saatettiin päätökseen 21.9.2018 ja ykkösyksikön reilut 26 vuorokautta kestänyt huoltoseisokki 18.10. Kakkosyksikön vuosihuoltoon suunnitellut työt valmistuivat ajallaan. Teollisuusliiton julistama ylityökielto koski useaa vuosihuoltotöihin osallistunutta ulkopuolista työntekijää, minkä vuoksi ykkösyksikön vuosihuoltojen työt suunniteltiin uudelleen ja kesto pitkittyi. Ensin toteutetun kakkosyksikön…

Continue reading

Fortumin ja Rusnanon sijoitusrahasto käynnistää 200 MW tuulivoimaprojektin Venäjällä

Fortumin ja Rusnanon sijoitusrahasto on päättänyt käynnistää 200 megawatin (MW) tuulivoimaprojektin Venäjällä. Projekti on toinen sijoitusrahastolle kesäkuussa 2017 Venäjän uusiutuvan energian huutokaupassa myönnettyyn 1 000 MW:n rakennusoikeuteen liittyvä investointi. Tuulivoimapuiston tuotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Sijoitusrahaston ensimmäinen 50 MW:n projekti käynnistettiin vuoden 2017 lopussa ja sen tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla….

Continue reading

IKEA Suomi investoi neljään uuteen tuulipuistoon

Näkymä Ajoksen tuuliturbiineista Matti Immonen / IKEA Suomi IKEA jatkaa investointejaan uusiutuvaan energiaan kasvattamalla tuulivoimatuotantoaan Suomessa. Konsernin tavoitteena on energiaomavaraisuus vuoteen 2020 mennessä. IKEA haluaa toimia suunnannäyttäjänä matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa tukemalla kestävämpiä arjen valintoja sekä investoimalla vastuullisuuteen ja kiertotalouteen. Uusiin tuulipuistoihin rakennetaan yhteensä 25 tuuliturbiinia, jotka tulevat tuottamaan vuosittain 360 GWh uusiutuvaa energiaa. Tuulivoimalat…

Continue reading

HELEN VALMIINA KIVIHIILESTÄ LUOPUMISEEN: Kivihiilikielto lähti eteenpäin

Kuvaoikeudet HELEN Helen valmistautuu kivihiilen korvaamiseen energiantuotannossa. Hallituksen tänään julkaisema lakiesitys kivihiilen kieltämisestä nopeuttaa investointipäätöksiä, mutta estää samalla uusien, kehittyvien teknologioiden hyödyntämisen. Suomen hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksensä kivihiilen energiakäytön kieltävästä laista. Sen mukaan hiilen käytöstä luovutaan energiantuotannossa 2020-luvun aikana. Helen on jo aloittanut kivihiilestä luopumisen vuonna 2015 linjaamalla Hanasaaren voimalaitoksen sulkemisesta vuoden 2024…

Continue reading

Kalajoelle rakentuu Suomen suurin aurinkopuisto ja energiavarasto

Suomalainen Hybrid-Power Finland Oy toteuttaa yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa Suomen suurimman aurinkopuiston sekä akkuteknologiaan perustuvan energiavaraston Kalajoen Läntisten alueelle. Aurinkopuisto ja energiavarasto tulevat olemaan osa Suomen ensimmäistä uusiutuvan energian puistoa, joka yhdistää valmistuttuaan useita uusiutuvia energiantuotantomuotoja. Aurinkopuiston ja energiavaraston lisäksi uusiutuvan energian puistoon rakentuu tulevien vuosien aikana biojalostamo sekä tuulivoimapuisto. Täysin uudenlainen aurinkovoimala Aurinkopuisto on…

Continue reading

Energialasku ei saa paisua ilmastohuolten takia, Turku Energia tutki suomalaisten sisimmän

Tutkimuksen mukaan vain noin kolmannes suomalaisista kokee, että heidän arjen energiavalintansa vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Energiantuotannon ympäristövaikutuksia enemmän kansalaisia huolestuttavat hinnankorotukset ja energiayhtiöiden myynti ulkomaiseen omistukseen.  – Tulos ei varsinaisesti yllätä.  Jos energian kulutus- ja ostopäätökset kuitenkin perustuvat vain hintaan, ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu huomattavasti, sanoo Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen. Tiedon lisäksi ihmisten valintoja ohjaavat tunteet. Turku Energia…

Continue reading