Elenia sai laatusertifikaatin tunnustuksena sähköverkkopalvelusta

logo_pysty_rgb-medium

”Elenia on ensimmäinen sähkönjakeluyhtiö Euroopassa sertifikaatin saajana”

Elenia on saanut ensimmäisenä sähkönjakeluyhtiönä Euroopassa kansainvälisesti arvostetun ISO 55001 -laatusertifikaatin. Sertifikaatti on kansainvälinen tunnustus Elenian sähköverkon kehittämisen, rakentamisen, kunnossapidon ja käytön laadusta. ISO 55001 on  julkaistu maailmanlaajuisesti käyttöön tämän vuoden alussa.

”Tietomme mukaan Elenia on ensimmäinen sähkönjakeluyhtiö Euroopassa, jolle on myönnetty ISO 55001 -sertifikaatti”, toteaa seniori arvioija Bernard Woods Lloyd’s Registeristä.

Brittiläinen yritysten turvallisuuteen ja riskien hallintaan erikoistunut Lloyd’s Register teki kesän aikana selvityksen Elenian sähköverkkotoiminnasta vertaamalla Eleniaa sertifikaatin kansainvälisiin vaatimuksiin ja parhaiden yhtiöiden käytäntöihin. Yhtiön sertifiointi perustuu uuteen ISO 55001 -standardiin sekä Elenialla jo käytössä olevan laatujärjestelmän PAS 55 -vaatimuksiin. Molemmat laatujärjestelmät määrittävät hyvät menettelytavat sähköverkkojen käyttöön ja hallintaan.

Lloyd’s Registerin mukaan Elenia Oy ylittää standardin vaatimukset.

”Kansainvälisellä tasolla sähköverkkoyhtiö Elenia asemoituu erinomaisesti Lloyd’s Registerin arvioimien yhtiöiden joukossa. Elenialla on erittäin kehittyneet verkonpalveluiden prosessit. Yhtiö voi olla ylpeä toiminnastaan sekä erinomaisista tuloksista sähköverkon kehittämisessä, sanoo seniori arvioija Bernard Woods Lloyd’s Registeristä.

Lloyd’s Registerillä on auditoijana vankka osaaminen energia-alan lisäksi esimerkiksi merenkulusta ja raideliikenteestä.

”Laatujärjestelmät antavat toiminnallemme vahvan perustan. Niiden pohjalta hoidamme sähköverkon rakentamisen, kunnossapidon sekä vianhoidon laadukkaasti ja tehokkaasti. Järjestelmien avulla varmistamme investointiohjelmamme toteutuksen rakentaessamme säävarmaa sähköverkkoa”, sanoo Elenia Oy:n toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

”Tämä on upea tunnustus meille elenialaisille sekä urakoitsijoillemme pitkäjänteisestä työstä kehittää palveluitamme. Sertifikaatti edellyttää myös palvelun- ja tavarantoimittajien sitoutumista käytäntöjemme mukaiseen vastuulliseen toimintaan, Liuhala korostaa.

Elenian investoinnit sähköjakeluun nousevat tänä vuonna 100 miljoonaan euroon. Elenia tavoitteena on nostaa maakaapelointiaste nykyisestä lähes 30 %:sta vuoteen 2028 mennessä 70 %:iin.