Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tämän vuoden tammi-kesäkuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena noin 2 miljoonaa tonnia, mikä vastaa energiasisällöltään noin 50 petajoulea. Kivihiilen kulutus oli tämän vuoden tammi-kesäkuussa 24 prosenttia pienempi kuin 2000-luvulla keskimäärin vastaavana aikana.

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia:

kivih_2014_06_2014-08-28_tie_001_fi_001

Vuosien 2013 ja 2014 tiedot ovat ennakollisia.

Kivihiilen käyttö pienentyi sähkön erillistuotantolaitoksissa vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 60 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tavallista lämpimämpi alkuvuosi sekä Pohjoismaiden parantunut vesitilanne vaikuttivat erillisen lauhdevoiman tuotantoon, joka vähentyi Energiateollisuus ry:n tietojen mukaan 43 prosenttia. Myös yksi hiililauhdevoimalaitos poistettiin käyttövalmiudesta vuoden alkupuoliskolla.

Kivihiilivarastot olivat noin 3,3 miljoonaa tonnia kesäkuun 2014 lopussa, eli 11 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin.

Lähde: Kivihiilen kulutus, Tilastokeskus