Taaleritehdas Oyj: Ylivieskaan 9 uutta tuulivoimalaa

  • Taaleritehdas investoi 42 miljoonaa euroa
  • Tuulipuisto on yhteisinvestointi saksalaisen reconceptin kanssa: Taaleritehdas investoi 7 voimalaa, reconcept 2 voimalaa
  • Ylivieskan Pajukoskella rakentaminen käynnistyy syyskuussa, voimalaitokset pystytetään kesällä 2015

Taaleritehtaan pääomarahasto investoi Ylivieskan Pajukoskelle tuulipuiston, johon tulee yhteensä 9 uutta tuulivoimalaa. Tuulipuisto on  Taaleritehtaan ja saksalaisen reconceptin yhteishanke, jossa Taaleritehdas investoi 7 voimalaa ja reconcept 2 voimalaa.  Hankkeen suunnitelmat ovat jo pitkällä ja perustustyöt alkavat syksyn aikana. Voimaloiden pystytys tapahtuu ensi kesän aikana.

Pystytettävät voimalat ovat 3,3 MW tehoisia, joiden yhteenlaskettu vuotuinen sähköntuotanto on 97 GWh, joka vastaa n. 30 000 kerrostaloasunnon vuotuista sähköntarvetta.

”Tuulipuiston perustusten ja infrastruktuurirakentamisen urakoinnissa tullaan käyttämään paikallista työvoimaa ja lähialueen yrityksiä. Tavoitteenamme on työllistää paikallisesti ja tuoda myös sitä kautta kasvua Suomeen”, kertoo Taaleritehtaan tuulivoimasta vastaava johtaja Taamir Fareed.

Taaleritehdas on yksi Suomen suurimmista tuulivoimatoimijoista

Ylivieskan hankkeen lisäksi Taaleritehdas suunnittelee noin 80 tuuliturbiinia kahdeksaan eri kohteeseen Lounais- ja Etelä-Suomessa sekä 24 tuuliturbiinin hanketta Posiolla. Taaleritehtaan ensimmäinen tuulipuisto valmistui Honkajoelle heinäkuussa 2013 ja on täydessä toiminnassa. Parhaillaan valmistumassa on myös Suomen suurin tuulivoimapuisto Iihin, yhteensä 27 voimalaa. Taaleritehtaan Tuulitehdas on yksi Suomen suurimpia tuulivoimatoimijoita. Taaleritehtaan Tuulitehtaan ensimmäisen rahaston omistajina on yli 200 Taaleritehtaan asiakasta.  Tämä rahasto on suljettu uusille sijoituksille. Ylivieskan hanke on osa Taaleritehtaan Tuulitehtaan toista rahastoa, joka on auki vielä sijoituksille. Rahaston tavoitteena on kerätä merkittävä määrä pääomaa tuulihankkeiden toteuttamiseen Suomessa.