Energiateollisuus: Saksassa jo lähes kolmasosa sähköstä uusiutuvilla

Saksassa uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa jatkaa kasvuaan. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 31 prosenttia kokonaistuotannosta (263 TWh) syntyi uusiutuvilla. Tästä 27 prosenttia tehtiin tuulella, auringolla ja biomassalla sekä loput 4 prosenttia vesivoimalla.

Fraunhofer- instituutin tuoreen raportin mukaan aurinkoenergian tuotanto lisääntyi 28 prosenttia verrattuna vuoden 2013 alkupuoliskoon ja tuulivoiman tuotanto 19 prosenttia. Biomassallakin tuotettu sähkö kasvoi 7 prosenttia, sen sijaan vesisähköä saatiin vajaat 7 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla.

Uusiutuvien energialähteiden osuus Saksan sähköntuotannossa ohitti nyt ensimmäistä kertaa ruskohiilen osuuden (26 %). Ruskohiilellä tuotetun sähkön osuus putosi 4 prosenttia ennätysvuodesta 2013, mutta pysyi 5 prosenttia suurempana kuin keskimäärin 10 aiemman vuoden alkupuoliskolla.

saksan_sahko_edited-1

Uusiutuvien imussa sähkön vienti vetää

Kivihiilisähkön osuus pieneni niin ikään ennätysvuodesta 2013 lähes 11 prosenttia. Suurin pudotus koettiin kuitenkin maakaasun kohdalla, jossa kirjattiin 25 prosenttia miinusta edellisvuoden vastaavaan vuosipuoliskoon verrattuna. Kaasusähkön tuotanto on viilettänyt laskevaa trendiä jo useamman vuoden ajan, vuoden 2010 alkupuoliskosta se on puoliintunut.

Uusiutuvan energian tavoin Saksan sähkön vienti on jatkanut kasvuaan. Vienti lisääntyi vuoden 2013 alkupuoliskon 14,4 TWH:sta tämän vuoden ensimmäisen puoliskon noin 18 TWh:iin eli 25 prosenttia.

Mikäli suuntaus jatkuu samanlaisena vuoden loppuun, saavuttaa Saksa jo kolmannen kerran peräjälkeen sähkön vientiennätyksen. Eniten sähköä on viety Hollantiin, jonka jälkeen tulevat Itävalta, Sveitsi ja Puola.