Kestra Kiinteistöpalvelut Oy ei osallistu Fennovoima-hankkeen jatkorahoitukseen

Kesko flags, Annual report 2012

Kestra Kiinteistöpalvelut Oy, joka on Kesko Oyj:n tytäryhtiö, ei osallistu Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -ydinvoimahankkeen jatkorahoitukseen siihen liittyvien taloudellisten, sopimuksellisten ja aikataulullisten epävarmuustekijöiden johdosta.

Kestra Kiinteistöpalvelut Oy on 7.11.2013 ja 21.2.2014 ilmoittanut ehdollisesti Voimaosakeyhtiö SF:lle, että Kestra Kiinteistöpalvelut Oy voisi osallistua ydinvoimahankkeen jatkorahoitukseen edellyttäen, että Kestra Kiinteistöpalvelut Oy ja Voimaosakeyhtiö SF pääsevät sopimukseen osallistumisen ehdoista.

Kestra Kiinteistöpalvelut Oy:n arvion mukaan ydinvoimahankkeen taloudellisiin, sopimuksellisiin ja aikataulullisiin edellytyksiin liittyy edelleen epävarmuustekijöitä, joiden riskit ovat sen käsityksen mukaan kasvaneet. Tästä syystä Kestra Kiinteistöpalvelut Oy katsoo, ettei ydinvoimahankkeen rahoitukseen osallistumiselle ole riittäviä edellytyksiä.

Kestra Kiinteistöpalvelut Oy omistaa tällä hetkellä 4,5 % Voimaosakeyhtiö SF:n osakekannasta.

PITKÄJÄNTEISTÄ TYÖTÄ ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEKSI

Kesko on vuosikymmenten ajan tehnyt pitkäjänteistä työtä energiankulutuksen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden lisäämiseksi.

Käytössä olevia energiaa säästäviä ratkaisuja ovat K-ruokakauppojen kylmäkalusteiden kannet ja ovet, lauhdelämmön talteenotto, hiilidioksidia käyttävät kylmälaitteet sekä säädettävä ja kohdennettu valaistus.

Myös ilmastonmuutosvaikutuksiimme on panostettu: Kestra Kiinteistöpalveluiden K-ryhmälle toimittama sähkö on hiilidioksidivapaata. Kestra toimitti noin 68 % K-ryhmän yhteisestä sähkönkulutuksesta Suomessa vuonna 2012.

Tutkimme aktiivisesti uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Uusien kauppojen rakentamisessa ja vanhojen uudistamisessa otetaan käyttöön ratkaisuja, jotka vähentävät kiinteistöjen elinkaarenaikaista materiaalien ja energian kulutusta. Uskomme, että maaperän ja veden käyttö lämmönlähteenä tulee teknisten ratkaisujen kehittyessä olemaan entistä useammin potentiaalinen vaihtoehto.

Kuluttamamme sähkö- ja lämpöenergian tuotantomuoto (uusiutuva, uusiutumaton, ydinvoima) sekä tuotannon aiheuttamat päästöt on raportoituyhteiskuntavastuun raportissamme vuodesta 2000 alkaen.