Kyselytutkimus: Kuntavaikuttajat haluavat lisätä puuta ja muutakin uusiutuvaa

Vahva enemmistö kuntavaikuttajista luottaa uusiutuviin energialähteisiin ja haluaa vaikuttaa niiden käytön lisäämiseen kunnassaan. Suurin osa kuntapäättäjistä on sitä mieltä, että uusiutuvalla energialla on suuri merkitys heidän kuntansa aluetaloudessa.

Yhteensä 1 367 kunnanvaltuutettua ympäri Suomen vastasi Motivan teettämään energia-alan kyselyyn. Vastaajista 29 prosenttia uskoo uusiutuvalla energialla olevan oman kuntansa aluetalouteen lähitulevaisuudessa hyvin suurta merkitystä ja peräti 54 prosenttia kohtalaisen suurta merkitystä. Lisäksi 86 prosenttia pyrkii vaikuttamaan paljon uusiutuvan energian käytön lisäämiseen.

– Uusiutuva energia työllistää. Lisäksi paikallisesti tuotetusta energiasta maksetut rahat jäävät alueelle, kun fossiilisista polttoaineista maksetut menevät ulos Suomesta, kommentoi Motivan asiantuntija Kirsi Sivonen.

kuinka_paljon_kuntapaatta.c6539b10-b0be-4874-a749-d1deff0be325

Lämpöpumput ja tuuli puun jälkeen hyvänä kakkosena

Merkittävimpänä uusiutuvan energian lähitulevaisuuden tuotantomuotona vastaajat pitävät odotetusti puuenergiaa (75 % vastaajista). Kakkos- ja kolmossijalle yltävät lämpöpumput (47 %) ja tuulivoima (45 %).

– Puuenergialle on meillä asetettu merkittävät kasvutavoitteet, joten on hyvä että myös kunnissa nähdään sen merkitys. Tuulivoiman yleistyminen on ollut aiemmin hidasta, mutta tilanne on nyt muuttunut.  Muun muassa tuulivoiman kaavoituksen ja ympäristövaikutuksien arvioimisen sujuvoittamiseksi on tehty paljon työtä, kertoo ryhmäpäällikkö Timo Määttä Motivasta.

Aurinkoenergia (36 %) ja biokaasu (35 %) ottavat kyselyssä toisistaan mittaa melko tasavahvoina, vaikka niiden tuotantoa on Suomessa toistaiseksi vielä melko vähän. Aurinkoenergian kuntapäättäjät näkevät kuitenkin selvästi varteenotettavana vaihtoehtona.

Puuenergian merkitys korostuu vastaajan kunnan koon pienentyessä. Biokaasusta vastaukset ovat päinvastaiset ja energiamuoto nähdään merkittävänä suurissa kaupungeissa. Muiden uusiutuvan energian muotojen suhteen ei ole nähtävissä selkeätä muutosta näkemyksissä kunnan koon mukaan.

kuinka_suuri_merkitys_uus.be0f9885-4104-4fc5-a85e-f541b6f113c4

Alueellisia suosikkeja

Kyselyn tulosten mukaan puuenergia nähdään merkittävänä uusiutuvan energian tuotantomuotona melko tasaisesti eri puolilla Suomea. Odotetusti alueelliset erot ovat selkeimpiä tuuli- ja vesivoiman merkittävyydessä. Tuulivoima on suosituinta Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Vesivoimaan taas uskotaan ennen muuta Lapissa.

Tulosten mukaan aurinkoenergia on vahvoilla Etelä-Karjalassa ja Uudellamaalla. Biokaasu taas jyllää Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Keski-Pohjanmaalla. Lämpöpumppuja pidetään merkittävinä erityisesti Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä.

Kestävät energiahankinnat avainasemassa

Kyselyssä selvitettiin myös tärkeimpiä työkaluja, joilla kunnat voisivat lisätä uusiutuvan energian käyttöä alueellaan. Selvästi tärkeimmäksi keinoksi nousevat kestävät energiahankinnat, sillä 60 prosenttia vastaajista pitää tätä vaihtoehtoa tärkeimpänä. Kakkoseksi nousee uusiutuvan energian kuntakatselmus (46 %).

Tutkimuksen toteutti Motivan tilauksesta Aula Research Oy. Otos kerättiin sähköpostitse vuoden 2013 lopussa.

Tarkemmat tiedot kyselytuloksista löytyvät täältä: