:KEHYSRIIHI2014: Energiateollisuus kehysriihipäätöksistä: Turveveron korotuksesta luopuminen on askel oikeaan suuntaan

417-180x180-medium

Hallituksen aie luopua jo aiemmin tehdystä päätöksestä korottaa turpeen verotusta vuoden 2015 alusta on oikeansuuntainen, sillä se parantaa metsähakkeen ja turpeen käyttömahdollisuuksia sekä tukee energiaomavaraisuuden kohentamista, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen toteaa kehysriihen energiaan liittyvistä päätöksistä.   

– Mutta se ei ole vielä riittävä, vaan vero pitäisi palauttaa vuoden 2012 tasolle, jotta Suomen energiaomavaraisuutta voidaan parantaa ja kauppatasetta kohentaa. 

Sen sijaan hallituksen esitys korottaa lämmityspolttoaineiden valmisteveroja 90 miljoonalla eurolla on Naukkarisen mukaan valitettavaa, koska siitä kärsivät kaikki kansalaiset asumismenoissaan. 

– Tavoite tuleekin olla se, että päästökaupan piirissä olevat polttoaineet vapautetaan hiiliperusteisesta verotuksesta kokonaan, koska päästökauppa toimii riittävänä ohjauskeinona niiden kohdalla, Naukkarinen korostaa.

– Myös sähköveron korottaminen 120 miljoonalla eurolla on valitettavaa. Sähkö- ja lämmityspolttoaineiden verojen korotukset ovat siinäkin valossa perusteettomia, että Suomessa on viimeisten vuosien aikana toteutettu historiallisen raskaat lämmityspolttoaineiden valmisteverojen ja sähköveron korotukset.

Kaukolämmön polttoaineista kerättävät verotuotot on vuodesta 2011 lähtien kolminkertaistettu ja sähköverot yli kaksinkertaistettu. 

– Energiateollisuus pitää lisäksi tärkeänä, että hallitus lunastaa lupauksensa tehostaa investointien lupamenettelyjä niin, että niiden tavoitteelliset käsittelyajat toteutuvat, Juha Naukkarinen sanoo.