Hyvinkääläisyritysten energiatehokkuuspalkinto 2013

28235_116567295051066_7401119_n

Hyvinkään kaupungin energiansäästöryhmän, Hyvinkään yrittäjien ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin järjestämän energiatehokkuuskilpailun energiatehokkuuspalkinto 2013 myönnettiin Myllyn Paras Oy:lle. Myös vuonna 2013 Myllyn Paras saavutti neljännen sijan tässä samassa tutkimuksessa. Pitkäjänteinen työmme ympäristövastuullisuudessa kantaa hedelmää.

Yrityksen bioenergiaa hyödyntävä voimalaitos tuottaa omasta käytöstä ylijäävää energiaa Hyvinkään Lämpövoima Oy:lle.

Viime vuosina Myllyn Parhaan bioenergiaa on toimitettu n. 150-260 omakotitalon kaukolämmitystä vastaava tuotantomäärä eli n. 1-2 % Hyvinkään koko kaukolämmön tuotannosta.

Myllyn Paras Oy on asettanut itselleen tavoitteeksi kasvihuonepäästöjen vähentämisen nollatasolle sekä fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamisen kokonaan.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on yhtiö tuottamansa bioenergian lisäksi myös osakkaana Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa: ydinvoimahankkeen toteutumisen myötä Myllyn Parhaan tuotantolaitokset, mylly ja pakastetehdas, tulisivat toimimaan ilman kasvihuonepäästöjä.

http://www.myllynparas.fi/suomi/yritysinfo/ymparisto/