Energiamarkkinavirasto: Kertomus maakaasun toimitusvarmuudesta valmistui

Kertomus maakaasun toimitusvarmuudesta 2013

Maakaasun käyttö Suomessa jatkoi laskuaan vuonna 2012, kaasua kului noin 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kuluvan vuoden aikana kulutuksen lasku on tasaantunut. Suunnitteilla olevista LNG-terminaaleista ja biokaasulaitoksista saadaan lisää tarjontaa ja kilpailua markkinoille.

Maakaasua käytettiin viime vuonna 35,0 terawattituntia (3,5 miljardia kuutiometriä). Maakaasun kulutuksen laskun keskeisimpiä syitä ovat maakaasun kohdistuneet veronkorotukset sekä talouden yleinen taantuma. Myös hyvä vesitilanne pohjoismaissa on entisestään heikentänyt maakaasun kilpailukykyä sähköntuotannossa. Vuoden 2013 aikana kaasun kulutuksen lasku on tasaantunut ja sen ennakoidaan jäävän viime vuoden tasolle. Vaikka kokonaiskulutus onkin selvästi laskenut, hetkelliset kulutushuiput ovat talvikaudella verrattain korkeita. Tiedot ilmenevät Energiamarkkinaviraston tänään julkaisemasta, vuotta 2012 koskevasta maakaasun toimitusvarmuusraportista.

Suomeen suunnitellaan useita nesteytetyn maakaasun, LNG:n, tuontiterminaaleja. Suurin suunnitelluista terminaaleista on Gasum Oy:n Finngulf-terminaali, jonka sijoituspaikka olisi Inkoo. Terminaalilla voitaisiin kattaa 25-50 prosenttia Suomen kaasuntarpeesta. Tornioon, Poriin ja Turkuun suunnitellaan pienempiä kaasuterminaaleja. Gasumin Finngulf-hanke kytkeytyy vahvasti Suomen ja Viron välille suunniteltuun Balticconnector -putkihankkeeseen. Molempia hankkeita on esitetty Euroopan unionin niin sanotuksi PCI-hankkeeksi, ja ne avaisivat toteutuessaan Suomen maakaasumarkkinat kilpailulle.

Myös biokaasun tuotantokapasiteettia suunnitellaan kasvatettavaksi merkittävästi seuraavan kolmen vuoden aikana. Joutsenoon suunniteltu biojalostamo olisi kooltaan selvästi suurin, tuotantoteholtaan maksimissaan 200 megawattia.

Maakaasun siirtoverkon toimitusvarmuus oli erittäin korkealla tasolla. Vuonna 2012 siirtoverkon kautta jäi toimittamatta energiaa suhteessa koko toimitusmäärään vain noin 0,00001 prosenttia. Maakaasun jakeluverkossa ei ilmennyt merkittäviä häiriökeskeytyksiä vuonna 2012.

Kertomus maakaasun toimitusvarmuudesta 2013(pdf)