Energiamarkkinavirasto: Kertomus sähkön toimitusvarmuudesta valmistui

Kertomus sähkön toimitusvarmuudesta 2013

Vaikka häiriöt Suomen ja Ruotsin välisissä merikaapeleissa aiheuttivat viime vuonna paljon siirtorajoituksia, tämä ei kuitenkaan merkittävästi vaikuttanut sähkön toimitusvarmuuteen. Pullonkaulatuloja maidemme välillä syntyi ennätykselliset 44 miljoonaa euroa. Siirtorajoituksista huolimatta sähkön pörssihinta pysyi verrattain alhaisena myös Suomessa. Suomen ja Viron välinen Estlink 2 -merikaapeli sitoo Baltian tiiviisti osaksi yhteispohjoismaista markkina-aluetta.

Uusi sähkömarkkinalaki antaa selkeät tavoitteet sähköverkkojen toimitusvarmuuden pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Tarvittavart verkkoinvestoinnit vievät vuosia, mutta Eino-myrsky osoitti, että vikatilanteisiin varautumista on kehitetty.

Jälkeenpäin voidaan todeta, että Suomen ja Ruotsin välinen uusi merikaapeli, Fenno-Skan 2, valmistui juuri oikeaan aikaan vuoden 2011 lopussa. Venäjän markkinoiden muutoksen myötä tuonti Venäjältä jäi 2012 alle puoleen totutusta. Hyvä vesitilanne Pohjoismaissa lisäsi siirtokapasiteetin käyttöä Suomen ja Ruotsin välillä. Merikaapelien häiriöistä aiheutuneista siirtorajoituksista ja Venäjän tuonnin vähenemisestä huolimatta Suomeen tuotiin 2012 ennätysmäärä sähköä, yhteensä 17,4 terawattituntia eli noin viidennes kokonaiskulutuksesta.

Sähköverkkojen toimitusvarmuutta tarkasteltaessa vuosi 2012 oli paluu normaaliin kahden myrskyvuoden jälkeen. Äskeinen Eino-myrsky nostaa varmasti taas merkittävästi vuoden 2013 keskeytysmääriä. Syyskuussa voimaan tulleen uuden sähkömarkkinalain tarkoituksena on parantaa sähköverkkojen toimitusvarmuutta sekä verkkojen pitkäjänteisen kehittämisen että varautumisen kautta. Erityisesti maakaapelointiasteen odotetaan nousevan käytännössä. Verkonhaltijat voivat joka tapauksessa itse suunnitella parhaat keinot toimitusvarmuutensa kehittämiseen.

Energiamarkkinaviraston arvion mukaan talvikaudella 2013 – 2014 on huippukulutuksen aikaan käytettävissä kotimaista sähköntuotantokapasiteettia 12 800 megawattia (MW). Talven sähkönkulutuksen huipuksi virasto arvioi 15 000 MW perustuen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian sähkönkulutusennusteisiin. Vaje sähkön kotimaisessa tarjonnassa voidaan kattaa tuonnilla naapurimaista. Suomen ja Viron välille on valmistumassa uusi 650 MW:n merikaapeli, Estlink 2. Yhteys on tarkoitus antaa markkinoille koekäyttöä varten itsenäisyyspäivänä 2013.

Lähivuosina uuttaa kapasiteettia syntyy etenkin ydinenergian ja tuulivoiman tuotantoon. Vuosina 2013–2014 uutta tuulivoimakapasiteettia valmistunee yli 400 MW. Olkiluodon kolmannen, 1600 MW ydinvoimayksikön käyttöönoton ennakoidaan venyvän vuoteen 2016.

Kertomus sähkön toimitusvarmuudesta 2013(pdf)