Puheenjohtaja Matti Rintanen ET:n syysseminaarissa 14.11.2013: Energiainvestointien rahoitus voi vaarantua

matti_rintanen_rintakuva_2013

Energiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Matti Rintanen

Energiateollisuudelta odotetaan mittavia investointeja tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Suuret investointitarpeet perustuvat ilmastonmuutoksen hillintään, kohtuuhintaisen energian saannin turvaamiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen. Ala on monissa yhteyksissä sanonut olevansa valmis näihin haasteisiin. Nyt olisi huolehdittava siitä, että investointien rahoitus ei muodostu ongelmaksi, sanoi Energiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Matti Rintanen ET:n syyseminaarissa torstaina 14.11. Helsingissä Finlandia-talolla. 

– Erityisen huolestunut olen sähköverkkoliiketoiminnan investoinneista, joita uusittu sähkömarkkinalaki edellyttää tehtävän huomattavan paljon seuraavien 15 vuoden aikana. Tavoitteena on lyhentää olennaisesti myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamia sähkökatkoja nykyisestä.

Verkoston kaapelointi ja kauko-ohjauksen lisääminen yhdessä muiden säävarmuutta lisäävien toimien kanssa merkitsevät 4 miljardin euron panostusta seuraavien 5 vuoden aikana. Siihen nykyisin sallittu tuottotaso ei anna riittäviä rahkeita.

– Heikon taloudellisen tilanteen seurauksena verkkotoiminnalle sallittu tuotto on laskenut kolmeen prosenttiin tuoton perustana olevan Suomen valtion 10 vuoden obligaation korkotason laskettua ennätyksellisen alas.

– Tarvitaan nykyistä korkeampi tuottotaso, jotta se kannustaisi omistajia investoimaan sähköverkkoon. Energiaviraston olisikin vakavasti mietittävä uusia menetelmiä sallitun tuoton määrittämiseksi.

Verotukseen enemmän johdonmukaisuutta

Energia-alan tuotantoinvestointeja vaikeuttavat Rintasen mukaan tällä hetkellä epävarmat markkinanäkymät ja rahoitusmarkkinoiden haasteet sekä vaikeudet luvitusprosesseissa. Alaan kohdistuu myös ns. poliittista riskiä, josta esimerkkinä on päästöttömiä tuotantomuotoja rankaiseva windfall-vero. Rahoittajat näkevät nämä kielteisinä signaaleina.

– Windfall-verolle ei ymmärtämystä alaltamme riitä. Käsityksemme on myös se, että päästökaupan piirissä olevaa energiantuotantoa, kuten kaukolämmitystä ei pitäisi verottaa ilmastoperusteisesti polttoaineverojen muodossa.

Energiaan kohdistuva verotus tulisi Matti Rintasen mukaan olla linjassa alalle asetettujen yleisten vaatimusten kanssa. Energiaverotukseen pitää saada enemmän johdonmukaisuutta.  Sillä energiayhtiöistäkin saataisiin piirun verran iloisempia yhteisöveron maksajia.