Energiateollisuus ry: Sähkönjakeluverkkoon investoidaan lähivuosina miljardeja

power_02b3 korrigiert

Sähköverkkoja rakennetaan ja uusitaan seuraavien viidentoista vuoden aikana merkittävästi. Seuraavien viiden vuoden aikana sähkönjakeluverkkoon arvioidaan investoitavan noin neljä miljardia euroa. Investoinnit työllistävät paikallisesti ympäri Suomea ja tuovat verotuloja kuntiin vuosien ajan.Kuluvan vuosikymmenen alkuun verrattuna verkonrakentamisen vuosittaisen työmäärän arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä.  

Energiateollisuus selvitti verkkoyhtiöiden tulevaisuuden investointinäkymiä kyselytutkimuksella, jonka tulokset esitellään Energiateollisuuden Verkko-omaisuuden hallinta -seminaarissa Vantaalla, Rantasipi Airport Congress Centerissä torstaina 5.9.2013.

Vauhtia investoinneille sähköverkkoon antaa uudistunut, syyskuun alussa voimaan astunut sähkömarkkinalaki. Odotettu ja haastava lakiuudistus rytmittää sähköverkkojen rakentamista, mukaan lukien maakaapelointia, vuosiksi eteenpäin.

Tulevat investoinnit arvioidaan mittaviksi, mutta sähkömarkkinalain asettamat määräajat verkon vahvistustöiden läpiviemiselle luovat edellytykset työn kustannustehokkaalle toteuttamiselle. Kaikkien lain vaatimien uudistusten tulee olla valmiina vuonna 2028, mutta välietappeja tiettyjen vaatimusten täyttämiselle on asetettu sekä vuodelle 2019 että 2023, joten sekä investointeja että työtä voidaan hajauttaa pidemmälle ajalle.

Vuotuisten sähkönjakeluverkkoinvestointien arvioidaan kasvavan 2010-luvun loppuun mennessä jopa 40 prosenttia nykytasosta. Vuonna 2013  sähkönjakeluverkonhaltijat tulevat investoimaan lähes 700 miljoonaa euroa. Maakaapeloinnin lisääntyminen aiheuttaa suurimman yksittäisen kasvupiikin: keskijännitekaapelien kohdalla kasvun odotetaan olevan yli 200 prosenttia vuosien 2012-2019 välillä. Etäluettavat sähkömittarit on jo asennettu useimpiin suomalaisiin talouksiin, mutta uusia investointeja mittareihin voidaan odottaa 2020-luvulla, kun mittarien seuraava sukupolvi tulee käyttöön.

Verkon uudistustyön tavoitteena on sähkön toimitusvarmuuden parantaminen. Sähköverkkoala toivoo urakan aikana yhteistyöhalukkuutta sekä paikallisilta viranomaisilta että maanomistajilta.