CapMan Infra sijoittaa Oslossa ympäristöystävällistä kaukolämpöä ja -jäähdytystä tuottavaan Nydalen Energi -yhtiöön

Valokuvaaja: Frank Holtschlag

CapMan Infra on sopinut hankkivansa kaikki Nydalen Energi AS -yhtiön (”Nydalen Energi”) osakkeet Avantor AS:lta (”Avantor”). Nydalen Energi on kaukolämmön tarjoaja, jonka vihreästi tuotettu energia kattaa kasvavan Nydalenin alueen lämmitys- ja jäähdytystarpeet. Kauppa on CapMan Nordic Infrastructure I -rahaston ensimmäinen sijoitus energiasektorille.

Kaukolämpö- ja jäähdytys on vahvasti kasvava toimiala Norjassa, jonka kehitystä tukevat myös Norjan valtion kunnianhimoiset tavoitteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Nydalen Energi ja Avantor ovat olleet edelläkävijöitä kestävien lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen kehittämisessä kiinteistöille. Yhtiön jakelualue on Nydalenissa, jossa Avantor on viimeisen 25 vuoden aikana kehittänyt yli 600 000 neliömetriä kiinteistöpinta-alaa ja muokannut alueesta vetovoimaista asumisen, työpaikkojen ja opiskelijoiden keskittymää. Nykyään Nydalenin kasvukeskuksessa on 25 000 työpaikkaa, ja siellä viihtyy 3 500 asukkaan lisäksi 10 000 opiskelijaa. Nydalen Energi on ainoa kaukolämmön tarjoaja alueella, ja sen lämpöenergiasta 90 % ja jäähdytykseen käytetystä energiasta 100 % on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä, kuten maalämmöllä, biopolttoaineilla ja vesivoimalla.

”Norjassa ilmastotoimet ja regulaatio edistävät kaukolämmön käyttöä. Jaamme tämän vision ja uskomme, että ympäristöystävällisellä kaukolämmöllä ja -jäähdytyksellä voi olla suuri merkitys kiinteistöjen hiilijalanjäljen pienentämisessä ja kestävämmän yhteiskunnan kehittämisessä. Olemme havainneet, että kaukolämmön kasvavaa kysyntää Norjassa kannattavat kiinteistöjen omistajat, vuokralaiset sekä viranomaiset, ja näemme että Nydalen Energi on meille houkutteleva avaus Norjan energiamarkkinaan sijoittamisessa. Uskomme, että yhtiön nykyiset sekä tulevat asiakkaat hyötyvät CapMan Infran sitoutumisesta alueen kustannustehokkaan ja luotettavan lämmönjakelu- ja jäähdytysinfrastruktuurin kehittämiseen”, sanoo CapMan Infran managing partner Ville Poukka.

”Nydalenin kaupunginosan kiinteistöjen kehittämisen ohella Avantor on lähes 20 vuoden ajan rakentanut Nydalen Energistä kestävän kaukolämmön ja -jäähdytyksen toimittajaa alueelle. Olemme ylpeitä siitä mitä olemme saaneet aikaan, ja odotamme jatkuvaa asiakassuhdetta yhtiön kanssa myös tulevaisuudessa kun keskitymme kiinteistökehitystyöhön alueella”, sanoo Avantor AS:n tomitusjohtaja Øystein Thorup.

CapMan Infra sijoittaa core ja core+ -riski-tuottoprofiilin infrastruktuurikohteisiin energia-, liikenne- ja telekommunikaatiotoimialoilla.

SEB Corporate Finance toimi kaupassa CapManin taloudellisena ja Simonsen Vogt Wiig juridisena neuvonantajana. EY Corporate Finance toimi kaupassa Avantorin taloudellisena ja Thommessen juridisena neuvonantajana.

Kaupan arvioidaan toteutuvan helmikuun 2020 loppuun mennessä ja vaatii toteutuakseen tarvittavat viranomaishyväksynnät.