Energiatutkimus: Kuluttajat ovat valmiita maksamaan ekologisesta sähköstä

Kuluttajat ovat valmiita maksamaan enemmän ympäristöystävällisestä sähköstä. Hinta on edelleen tärkeä valintakriteeri sähkösopimuksessa, mutta ekologisuuden ja sähkön tuotantotavan merkitys on kasvussa. Nämä tiedot käyvät ilmi Taloustutkimus Oy:n tekemästä Energiatutkimuksesta, jonka toimeksiantaja on Arvato Financial Solutions. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa, miten kuluttajat valitsevat sähköyhtiönsä ja miten energianyhtiöiden johto näkee toimialan tulevaisuuden.

– Vastuullisuus, ekologisuus ja hiilijalanjälki ovat asioita, joihin yhä useampi kuluttaja kiinnittää huomiota energiayhtiötä valitessaan. Energiayhtiöiltä toivotaan enemmän tietoa näistä asioista. Vastavuoroisesti ollaan myös valmiita maksamaan korkeampaa hintaa sähköstä,jonka tuotantotapa vastaa kuluttajan omaa arvomaailmaa, kertoo Arvaton Senior Sales Manager Lauri Holländer.

Nuorten ikäluokkien on ajateltu olevan diginatiiveja ja uusien teknologioiden ensimmäisiä omaksujia. Silti kuluttajatutkimuksemme paljasti oudon lukkarinrakkauden paperilaskuja kohtaan. Tutkimustulosten mukaan yli kolmannes eli 36 prosenttia alle 25-vuotiaista haluaa vastaanottaa sähkölaskunsa perinteisesti paperisena

Holländer selittää mielenkiintoista ilmiötä sillä, että sähkölaskulle halutaan informaatiosisältöä. Laskun halutaan olevan enemmän kuin maksamisen välikappale. Parhaimmillaan sähkölasku on mielenkiintoinen tietoisku, joka auttaa ymmärtämään sähkön alkuperää, tuotannon ympäristövaikutuksia ja oman kulutuksen konkreettisia seurauksia.

– Sähkölasku voi auttaa ymmärtämään helposti ja havainnollisesti, kuinka paljon esimerkiksi astianpesukoneen käyttökerta maksaa. Tällöin kuluttaja voi arvioida omia tottumuksiaan ja muuttaa niitä taloudellisemmiksi.

Energiatutkimus koostuu kahdesta osasta. Kuluttajatutkimus on tilastollisesti edustava kvantitatiivinen kyselytutkimus, jonka kokonaisvastaajamäärä oli 1 163. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 3,2 prosenttia. Päättäjätutkimus on kvalitatiivinen tutkimus, jonka kokonaisvastaajamäärä oli 40. Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluna valikoidulta otokselta.

– Kuluttaja-asiakkaiden ja toimialan päättäjien näkökulmien yhdistäminen tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan suomalaisen energiasektorin mahdollisuuksista ja haasteista. Tämän tutkimusraportin tavoitteena on syventää energia-alan asiakasymmärrystä ja toimialanäkemystä. Tulokset tarjoavat hyödyllistä tietoa strategisten valintojen ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi, toteaa Holländer.