Fortum ja Energy Sales Company Vostokin yhteisyritys valittiin toimitusvelvolliseksi sähkönmyyjäksi Tšeljabinskiin

Valokuvaaja: Jaakko Ylisipola

Venäjän energiaministeriö on valinnut Fortumin ja Energy Sales Company Vostokin yhteisyrityksen Tšeljabinskin alueen toimitusvelvolliseksi sähkönmyyjäksi 1.7.2019 alkaen. Alueella on 1,5 miljoonaa asiakasta (vuosimyynti noin 13 terawattituntia). Päätös tehtiin maaliskuussa 2019 pidetyn huutokaupan perusteella, ja sen toteutuminen edellyttää, että yhteisyritys täyttää tarjoukseen liittyvät vaatimukset. Toimitusvelvollisuus on ollut väliaikaisesti paikallisella verkkoyhtiöllä edellisen toimitusvelvollisen sähkönmyyjän Chelyabenergosbytin taloudellisten vaikeuksien vuoksi.

Yhteisyritys sitoutui huutokaupassa maksamaan Chelyabenergosbytin 4,8 miljardin ruplan eli noin 66 miljoonan euron velat kokonaisuudessaan. Velanmaksu rahoitetaan suurimmaksi osaksi lainarahoituksella, joten kauppa edellyttää Fortumilta rajallista pääomasijoitusta. Kaupan taloudellista vaikutusta Fortumille pienentää lisäksi se, että Fortum on yhtiön suurin velkoja 11 miljoonalla eurolla.

Fortum on toiminut Tšeljabinskin alueen sähkön ja lämmön tuottajana vuosikymmenen ajan ja myynyt lämpöä suurelle osalle näistä 1,5 miljoonasta asiakkaasta.