Fortumin uusi monipolttoainelaitos Puolassa tuottaa energiaa 70 000 kotitaloudelle

Fortum avasi torstaina 20.9.2018 Puolan Zabrzessa uuden yhdistetyn sähkön ja lämmön (CHP) monipolttoainelaitoksen. Uusimmalla teknologialla varustettu CHP-laitos tehostaa energiantuotantoa ja vähentää päästöjä. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 225 megawattia, ja vuosittaisen tuotannon arvioidaan olevan noin 730 gigawattituntia (GWh) sähköä ja 550 GWh lämpöä.

Investointi parantaa merkittävästi tuotannon tehokkuutta. Laitos tuottaa kaukolämpöä Zabrzen ja Bytomin kaupungeissa noin 70 000 kotitaloudelle. Samalla saadaan ajettua alas kaupunkien vanhentuneet hiilivoimalaitokset.

Uusi voimalaitos käyttää polttoaineenaan pääosin jäteperäistä polttoainetta (RDF) ja hiiltä, mutta voi käyttää myös biomassaa ja polttoaineiden seoksia. Jäteperäisen polttoaineen osuus voi olla jopa puolet kokonaispolttoaineenkulutuksesta. Zabrzen laitos hyödyntää paikallisesti kerättävää yhdyskunta- ja teollisuusjätettä ja siten vaikuttaa myönteisesti myös alueen jätehuoltoon.

Investoinnin kokonaisarvo on noin 200 miljoonaa euroa. Investointiin sisältyy Zabrzen ja Bytomin välille rakennettu kymmenen kilometrin pituinen kaukolämpöputkisto sekä molempiin kaupunkeihin rakennetut huippukuormakattilat.

“Zabrzen monipolttoainelaitos on Fortumin suurin investointi Puolassa ja erinomainen esimerkki tavoitteestamme puhtaampaan energiantuotantoon”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Moderni tuotantolaitos myötävaikuttaa Puolan energiasektorin käynnissä olevaan muutokseen ja vakiinnuttaa Fortumin asemaa maan energiamarkkinoilla. Samalla se toteuttaa Fortumin strategiaa, jonka yhtenä kulmakivenä on kestävien ratkaisujen tarjoaminen kaupungeille.