Tokmannin hallinto- ja logistiikkakeskuksessa käynnistettiin yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista

Tokmanni otti jälleen uuden askeleen uusiutuvan energian käytössä asennuttamalla 3 000 aurinkopaneelin laajuisen aurinkovoimalan yhtiön Mäntsälässä sijaitsevaan hallinto- ja logistiikkakeskukseen. Uusi aurinkovoimala otettiin käyttöön 30.8.2018.

Uuden aurinkovoimalan arvioidaan tuottavan sähköä noin 740 000 kWh vuodessa, mikä on noin 15 prosenttia hallinto- ja logistiikkakeskuksen vuotuisesta kokonaissähkönkulutuksesta. Tämä vastaa noin 370 pienen kerrostaloasunnon vuotuisen sähkönkulutusta*. Huipputeholtaan 825 kWp:n aurinkovoimalan etelään suunnatut paneelit tuottavat sähköä myös pilvisellä ja viileällä säällä. Tuotettu sähkö käytetään noin 74 400 neliömetrin kokoisen rakennuksen omaan käyttöön, kuten valaistukseen, ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen.

Aurinkovoimalan asennustyöt aloitettiin heinäkuussa ja järjestelmä kytkettiin sähköverkkoon 30.8.2018. Kokonaisuudessaan järjestelmä saadaan käyttöön syyskuun aikana. Aurinkovoimalan käyttöiäksi arvioidaan 30–40 vuotta. Paneelien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 10 000 m².

Mäntsälän aurinkosähköjärjestelmällä vältetään hiilidioksidipäästöjä noin 440 tonnia vuodessa**.

Tokmanni pyrkii lisäämään aurinkovoiman käyttöä myös myymälöissä

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on Tokmannin tärkeimpiä yritysvastuun alueita. Tokmannin ilmastostrategian pääpaino on toimitilojen energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen pienentää myös kustannuksia ja tukee näin myös Tokmannin kannattavuustavoitteita.

– Hallinto- ja logistiikkakeskuksemme suuri kattopinta-ala tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden uusiutuvan energian hyödyntämiselle ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle. 3 000 aurinkopaneelin aurinkovoimalan käynnistäminen on tärkeä askel Tokmannin hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, kauppapaikka- ja konseptijohtaja Harri Koponen kertoo.

Aurinkovoimaloista Tokmannilla on kokemusta jo muutaman vuoden ajalta, sillä se otti ensimmäisen aurinkovoimalansa käyttöön Jämsän myymälässään noin kaksi vuotta sitten. Myymäläverkostoaan jo 177 myymälään kasvattaneessa Tokmannissa aiotaan panostaa jatkossakin uusiutuvaan energiaan ja energiankulutuksen vähentämiseen.

– Kartoitamme mahdollisuuksia vähentää energiankulutusta ja lisätä aurinkovoimaloita myymälöihimme eri puolille Suomea. Pyrimme käynnistämään useita aurinkovoimaloita ensi vuoden aikana. Selvitämme aurinkovoimalan asentamismahdollisuuden myös aina uuden myymälämme suunnitteluvaiheessa, Koponen kertoo.

Tokmannin yhteistyökumppani aurinkovoimaloiden rakentamisessa on uusiutuvaa aurinkosähköä tarjoava kotimainen Solarigo Systems Oy.

– On ollut hienoa saada olla rakentamassa Tokmannia entistäkin ympäristöystävällisemmäksi ja energiatehokkaammaksi. Paikan päällä tuotettu aurinkosähkö tukee tätä tavoitetta erinomaisesti, toteaa Solarigon partneri Jukka Muilu.

Faktaa Tokmannin hallinto- ja logistiikkakeskuksesta:

• Rakennuksessa sijaitsevat Tokmannin keskitetyt logistiikka- ja hallintotoiminnot.
• Pinta-alaa rakennuksessa on noin 74 400 m², josta toimistotilojen osuus on noin 6 000 m² ja varaston osuus noin 68 000 m².

* Laskelmassa on käytetty kerrostaloasunnon 2 000 kWh:n vuotuista sähkönkulutusta.

** Laskelmassa on käytetty Suomen sähköntuotannon marginaaliperusteista sähköntuotannon CO2-kerrointa 600 g/kWh.