Pöyrylle teknistä konsultointia koskeva toimeksianto Inter RAO Exportin voimalaitosprojektissa Kuubassa

EPCM-urakoitsijana useissa suurissa kansainvälisissä projekteissa työskentelevä venäläinen energiayhtiö INTER RAO Export on tilannut Pöyryltä teknistä konsultointia koskevia palveluja neljän voimalaitosyksikön rakennusprojektiin Kuubassa. Uudet voimalaitosyksiköt rakennetaan kahden olemassa olevan laitoksen yhteyteen: yksi Maximo Gomez -laitokselle Marielin kaupunkiin ja kolme East Havana -laitokselle Santa Cruz del Norten kaupunkiin. Kunkin rakennettavan yksikön kapasiteetti on 200 MW.
Pöyryn toimeksianto voimalaitosprojektissa käsittää selvitys- ja suunnittelutöiden teknisen konsultoinnin, mukaan lukien arvioinnin teknisistä ratkaisuista ja parhaiden suunnitteluperiaatteiden noudattamisesta sekä niiden parantamista koskevat suositukset.
“Olemme iloisia voidessamme tukea Inter RAO Exportia tässä tärkeässä ja haastavassa projektissa, joka lisää Kuuban sähkökapasiteettia ja samaan aikaan parantaa sähkön huoltovarmuutta. Tämä toimeksianto vahvistaa Pöyryn asemaa maailman johtavana energiatehokkaiden lämpövoimaratkaisujen toimittajana. Yhdessä aiemmin tänä vuonna julkistettujen projektitoimeksiantojen kanssa tämä lujittaa entisestään Pöyryn asemaa halutuimpana energiakonsulttina”, sanoo Energia-liiketoimintaryhmän Suomen johtaja Ilkka Heikkilä.
Lisätietoja:
Ilkka Heikkilä
Johtaja, Energia-liiketoimintaryhmä, Suomi
Pöyry