Järvi-Suomen Energia rakennuttaa sähköverkkoa Savonlinnassa

Parannamme sähkön toimitusvarmuutta Savonlinnassa asentamalla kaapeleita maan alle. Saneeraustyö alkaa toukokuussa ja suunnitelman mukainen valmistuminen työlle on marraskuussa 2018. Työn valmistuttua toimitusvarman verkon piiriin liittyy 225 sähkönjakelun asiakasta. Pääurakoitsijana toimii Elvera Oy ja rakennuttaja on Järvi-Suomen Energia Oy.

Urakoitsijamme asentaa sekä pienjännite- että keskijänniteverkkoa maan alle noin 21 kilometriä ja liittää verkkoon 8 uutta muuntajaa sekä purkaa ilmajohtoverkkoa 13 kilometriä. Toteutamme työmaan yhdessä Savonlinnan kaupungin kanssa, mikä tekee rakentamisesta alueen asukkaiden kannalta järkevämpää. Tämä on myös kustannustehokas toimintamalli eri osapuolille. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,3 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin62 euroa jokaista saneerattua verkostometriä kohti.

— Työmaalla voi olla ajoittain paikallisia vaikutuksia alueen asukkaille. Työmaan tiukkaa aikataulua kiristää entisestään myöhäinen kevään tulo, kertooverkostoinsinööri Mika Mielikäinen Järvi-Suomen Energialta. 

Työskentelemme sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi

Projekti on osa toimitusvarmuusinvestointiohjelmaamme, jonka tavoitteena on kaapeloida taajamien sähköverkot tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Taajamien maakaapeloinnilla saadaan kustannustehokkaasti sähkönkäyttäjiä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta häiriöiltä paremman toimitusvarman verkon piiriin. Järvi-Suomen Energia investoi vuonna 2018 sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen noin 40 miljoonaa euroa.

Maakaapelointi on ensisijainen verkostoratkaisu asemakaava-alueilla ja taajamiin sähköä syöttävissä verkoissa sekä käyttöteknisesti tärkeillä muilla yhteyksillä. Ilmajohtoja siirretään teiden varsiin taajamien ulkopuolisille alueille.

Työmaa vaikuttaa oheisella kartalla näkyvillä alueilla. Pahoittelemme työmaasta aiheutuvaa kaikenlaista haittaa tai epämukavuutta alueen asukkaille.