Loiste Sähköverkon vuoden suurin investointi on Kajaanin Rouvankankaan uusi sähköasema ja maakaapelointi

Sähköntoimitusvarmuutta parannetaan Uuden Sairaalan ja Prikaatin alueille

Loiste Sähköverkko Oy investoi verkostoon tänä vuonna yhteensä 20,5 M€. Pääosa investoinneista kohdistuu jakeluverkkoon. Investointitasoa on nostettu kaksi miljoonaa euroa toimitusvarmuuden parantamisen nopeuttamiseksi. Suurin yksittäinen jakeluverkkoinvestointi on Hyrynsalmen Istonpitkä -hanke, jossa Hyrynsalmen taajaman itäosa maakaapeloidaan kokonaan.

Investointitaso nousee edellisestä vuodesta noin kaksi miljoonaa euroa, jolla parannetaan sähkön toimitusvarmuutta asiakkaillemme. Lain mukaan myrsky tai lumikuormat eivät saa aiheuttaa asiakkaalle asemakaava-alueella yli 6 tuntia eikä muualla yli 36 tuntia kestävää keskeytystä.

Jo yli 15 vuotta jatkunut korkea investointitaso johtuu 60- ja 70-luvuilla rakennettujen laajojen verkostoalueiden uusimistarpeesta ja panostuksista sähkön toimitusvarmuuteen.

Älykäs sähkömittari mahdollistaa monia uusia palveluja

Kaikilla Loisteen sähköverkkoon liittyneillä asiakkailla on älykäs tuntiluettava sähkömittari. Asiakkaat voivat seurata sähkönkäyttöään sekä kilowattitunteina että euroina netissä Oma Energia -palvelussa. Ensimmäiset etäluettavat sähkömittarit asennettiin jo 1990-luvun puolella ja vanhimpia etämittareita on aloitettu korvaamaan uusilla vuodesta 2013 alkaen.

Osa uusista mittareista on myös etäohjattavia ja ne voidaan kytkeä verkosta pois ja takaisin esimerkiksi muuttojen yhteydessä. Etäohjaus parantaa ja nopeuttaa asiakaspalvelua sekä säästää kustannuksia.

Uusi mittari pystyy lähettämään tietoja sähköverkon käyttökeskukselle ja toimii siten osana pienjänniteverkon valvontaa ja nopeuttaa vian korjausta.

Ennätys työllistävissä tunneissa

Viime vuonna Loisteen henkilöstön sekä haastavissa maasto- ja sääolosuhteissa työmailla työskentelevien kumppaneiden sekä urakoitsijoiden tuntimäärä oli yhteensä noin 280 000 h, joka on kaikkien aikojen suurin. Työtapaturmissa olemme saavuttaneet 0-tason jo kahtena vuonna peräkkäin.

Älykäs sähköverkko rakentuu edistyksellisten teknisten laitteiden, automaation ja osaavan henkilöstön yhteistuloksena. Sähköverkon uusimisen lisäksi Loiste Sähköverkko on parantanut sähkön toimitusvarmuutta rakentamalla uutta alueverkkoa ja uusia sähköasemia, lisäämällä verkostoautomaatiota, uusimalla viestiverkkoa ja tuomalla sähkömittareihin viantunnistusominaisuuksia sekä kehittämällä tietojärjestelmiä. Sen lisäksi yritys huolehtii oman ja yrityskumppaneiden henkilöstön osaamisen kehittämisestä.