Oulun Seudun Sähkö pilotoi aurinkokeräimiä kaukolämmön tuotantoon

Oulun Seudun Sähkö hankkii Tupoksen Ankkurilahden pieneen kaukolämpöverkkoon aurinkokeräinjärjestelmän kaukolämmön tuottamiseksi. Hankinnalla Oulun Seudun Sähkö haluaa testata uusia ratkaisuja lämmön tuottamiseksi perinteisiä järjestelmiä täydentävänä. Aurinkokeräimet toimittaa Mikkeliläinen Savo-Solar Oyj.

Nykyisellään kaukolämpö tuotetaan pääosin puupelleteillä ja pienessä määrin keskellä kesää kevyellä polttoöljyllä. Aurinkolämpö korvaa öljyllä tuotetun lämmön sekä osittain myös pelleteillä tuotettua lämpöä. Aurinkokeräimien on arvioitu tuottavan lämpöä vuodessa noin 160 MWh, mikä on noin kymmenesosa verkon vuotuisesta lämmön tarpeesta. Investoinnin jälkeen verkon tarvitsema energia tuotetaan kokonaan uusituvilla energialähteillä.

Aurinkokeräinjärjestelmä sisältää 24 aurinkokeräintä yhteispinta-alaltaan 356 m2. Keräimet asennetaan maatelineisiin muodostaen noin 800 m2:n keräinkentän. Järjestelmä sisältää myös mm. lämmönsiirtimet ja kolme lämpövaraajaa. Nettoinvestointi on 160 000 euroa. Tekes tukee investointia. Keräinjärjestelmä asennetaan tämän vuoden kesäkuussa.