Fortum on solminut merkittävän tuulisähkön osto- ja tasepalvelusopimuksen Taalerin kanssa

Fortum on solminut merkittävän monivuotisen sopimuksen finanssikonserni Taalerin tuottaman tuulisähkön ostosta ja myynnistä pohjoismaiselle sähkömarkkinalle. Sopimuskausi alkaa 1.4.2018.

Fortum voitti Taalerin järjestämän kilpailutuksen yhtiön koko vuosittaisen Suomessa tuotetun tuulisähkön ostamisesta. Taalerin tuulivoimaportfolio on Suomen toiseksi suurin. Sen kokonaisteho on 312 MW ja vuosituotanto noin 1 TWh, joka on noin 1,5 % Suomen sähköntuotannosta vuonna 2017.

Sopimuksessa Fortum sitoutuu ostamaan Taalerin 13 puistosta koostuvan portfolion tuottaman tuulisähkön ja myymään sen pohjoismaiselle sähkömarkkinalle NordPool-sähköpörssin kautta.

“Taalerin tuuliportfolio on Suomen suurimpia, samoin kuin nyt solmittu tuulisähkön osto- ja tasesopimus. On hienoa, että voimme auttaa Taaleria saamaan heidän tuottamansa päästöttömän tuulisähkön pohjoismaiselle sähkömarkkinalle. Samalla tämä tukee oman tuulivoimaosaamisemme kehittämistä”, asiakkuuspäällikkö Saara Rantanen Fortumista kertoo.

Taalerin tuulisähköntuotannon osto ja myynti pohjoismaiselle sähkömarkkinalle tukee erinomaisesti Fortumin tavoitetta lisätä uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuutta pohjoismaisella sähkömarkkinalla, ja vähentää energiantuotannossa syntyvän hiilidioksidin määrää ilmakehään.

”Olemme rakentaneet määrätietoisesti uusiutuvan energian strategiaamme. Yhteistyömme avulla pystymme yhdistämään Taalerin merkittävän uusiutuvan energian osaamisen Fortumin laajaan tuntemukseen pohjoismaisista sähkömarkkinoista”, tuotantopäällikkö Olli Hagqvist Taaleri Energialta toteaa.