Savo-Solar aloittaa kokonaistoimitusten myynnin ja markkinoinnin Australiassa

Savo-Solar on solminut Geoflow Australia Pty Ltd:n kanssa yhteistyösopimuksen, joka koskee aurinkolämpökenttien ja aurinkolämpöä hyödyntävien kokonaisratkaisujen myyntiä ja markkinointia Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Yhteistyösopimuksen mukaan yhtiöt keskittyvät suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmiin, joiden markkinointi tapahtuu Savosolar Australia -nimellä. Geoflow toimii Savo-Solarin paikallisena kumppanina toteuttaen järjestelmien kokonaistoimitukset alueen asiakkaille. Savo-Solar toimittaa laitteistot ja tarpeen mukaan myös osallistuu projektien toteutukseen.

Geoflow suunnittelee ja asentaa uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä, suuren mittakaavan lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja Australiassa. Geoflow’lla on vahva osaaminen suunnittelussa ja uusiutuvien energialähteiden yhdistämisessä esimerkiksi siten, että maalämpöä hyödynnetään sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä. Geoflow on Australian ainoa sertifioitu maalämpösuunnittelija ja se on äskettäin suunnitellut 10 000 neliömetrin aurinkolämpökentän, johon on yhdistetty maalämmön talteenotto. Sen ansiosta Geoflow’sta on tulossa alueen johtava toimija suuren mittakaavan aurinkolämpöratkaisuissa.

Geoflow Australia Pty Ltd:n toimitusjohtaja Amir Valizadeh Kivi : “Australiassa energian hinta on yhtä korkea kuin Tanskassa ja vuosittainen aurinkosäteily on kaksinkertainen verrattuna Pohjois-Eurooppaan. Tämä yhdistettynä hallituksen kunnianhimoisiin uusiutuvan energian tavoitteisiin tekee Australiasta ihanteellisen markkinan aurinkolämpöjärjestelmille. Äskettäin tapahtuneen kaasun hinnannousun vuoksi Australiassa on valtava potentiaali aurinkolämpöjärjestelmille, joilla voitaisiin korvata nykyiset matalatehoiset kaasulämmittimet teollisuudessa ja puutarhataloudessa. Geoflow pystyy nyt tarjoamaan suurten aurinkolämpöjärjestelmien kokonaisratkaisuja, ja meillä on Australian nykyisillä energiamarkkinoilla hyvät mahdollisuudet nopeaan kasvuun toimittamalla projekteja erilaisiin suuren mittakaavan käyttökohteisiin energiasektorin lämmitys- ja jäähdytyskäyttöön.”

Savo-Solar Oyj:n toimitusjohtaja Jari Varjotie: “Geoflow tunnetaan aktiivisena ja erittäin osaavana lämmitysjärjestelmien toimittajana Australiassa. Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsemme tekemään heidän kanssaan yhteistyötä, joka on alkanutkin jo hyvin lupaavasti. Uskon, että edistyksellisen teknologiamme ja osaamisemme avulla voimme yhdessä tarjota tehokkaita ja edullisia ratkaisuja energiaa käyttäville tahoille Australian ja Uuden-Seelannin markkinoilla.”