Kuluttajan sähkölasku kallistui 20 euroa vuonna 2017

Kuluttaja maksoi viime vuonna sähköstään keskimäärin 20 euroa edellisvuotta enemmän. Sähkölaskun nousu johtui sähkön siirtohintojen noususta. Sähkölaskussa siirtohintojen nousua kompensoi sähköenergian hinnan lasku.

Sähkölämmittäjä maksoi sähköenergiasta 2,1 prosenttia vuoden takaista vähemmän, sähkönsiirron kustannusten noustessa 3,7 prosenttia. Kokonaisuudessaan sähkölämmittäjän sähkölasku kallistui vajaan prosentin. Kotitalouskäyttäjälle sähköenergia oli 1,6 prosenttia edellisvuotta edullisempaa ja sähkösiirto kallistui kuudella prosentilla – kokonaislasku kotitalouskäyttäjälle kallistui alle kolmella prosentilla.

Suomen ja Ruotsin välinen hintaero kaventui

Sähkön tukkumarkkinahinnat nousivat vuonna 2017. Ruotsissa tukkuhinnat nousivat Suomea enemmän ja hintaero Suomen ja Ruotsin välillä kaventui edellisvuodesta. Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat aiempaa suuremman osan ajasta yhtenäiset. Pohjoismainen vesitilanne parani vuoden loppua kohden. Päästöoikeuden hinta vahvistui vuoden aikana. Suomen sähköntuotanto laski hieman, kulutuksen noustessa lievästi. Energiatehokkuuden parantamistoimet leikkasivat loppukulutusta. Nettotuonti Ruotsista laski ja Venäjältä pysyi ennallaan. Kokonaisuudessaan nettotuonti kasvoi hieman Viroon tapahtuneen sähkön viennin vähennyttyä.

Syöttötariffituettua tuulisähköä tuotettiin viime vuonna lähes 4 terawattituntia ja metsähakesähköä noin 1,5 terawattituntia. Uusiutuvalle energialle maksettu syöttötariffisumma nousi 225 miljoonaan euroon. Suomen tuulivoimatuotannon merkitys pohjoismaiseen sähkön hintaan oli vähäinen.

Kiinteiden maksujen osuus sähkön siirtohinnassa jatko nousua

Kiinteiden maksujen osuus sähkön siirron hinnasta on Energiaviraston selvityksen mukaan edelleen kasvussa. Voimakkaimmin kiinteiden maksujen osuus on viime vuosina kasvanut vähän sähköä käyttävillä asiakasryhmillä. Kotitalouskäyttäjällä kiinteiden maksujen osuus oli vuoden 2017 alussa noin 46 prosenttia ja kerrostaloasunnoilla puolestaan 57 prosenttia. Sähkölämmittäjällä kiinteiden maksujen osuus oli puolestaan keskimäärin 38 prosenttia.

Toimitusvarmuus hyvällä tasolla

Sähkön toimitusvarmuus on toistaiseksi hyvällä tasolla, kulunut talvi on ollut leuto, eikä markkinoilla ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kulutushuipuissa kotimainen sähkön tuotantokapasiteetti ei riitä kattamaan kysyntää ja vaje täytyy kattaa sähkön tuonnilla. Toimitusvarmuuden ylläpitäminen vaatii jatkossa investointeja tuotanto- ja siirtokapasiteettiin sekä älykkään sähköverkon kehittämiseen.