FinGrid: Tehoreservilaitokset siirtyvät kuukauden käynnistysvalmiuteen

Talvijakson päätyttyä tehoreservin ylläpidossa mukana olevat lauhdevoimalaitokset siirtyvät 12 tunnin käynnistysvalmiudesta enintään kuukauden käynnistysvalmiuteen kauden loppuajaksi 1.3.-30.6.2013.

Energiamarkkinavirasto käynnistää tarjouskilpailun tehoreservin hankkimiseksi seuraavaksi kaudeksi.

 
Talvikaudella 1.12.2012 – 28.2.2013 tehoreservikapasiteetti ei aktivoitunut Suomessa.