Nesteen jalostamon suurseisokissa Naantalissa valmistuu suunniteltu tuotantorakenteen muutos

120750

Nesteen jalostamolla Naantalissa alkaa elokuun puolivälissä kaksi kuukautta kestävä suurseisokki.

Naantalin seisokissa viedään loppuun vuonna 2014 esitetty suunnitelma, jossa Nesteen Suomen jalostamoiden toiminnot integroidaan tiiviimmin yhteen ja johdetaan yhtenä kokonaisuutena. Nesteen Suomen jalostamokokonaisuus koostuu Porvoon jalostamon neljästä tuotantolinjasta ja viidennestä Naantalissa sijaitsevasta tuotantolinjasta.

“Parhaillaan toteutettavan investointiohjelman myötä tavoitteenamme on vähintään 5,5 dollarin keskimääräinen lisämarginaali barrelilta sen jälkeen, kun käynnissä olevat strategiset investoinnit Porvoossa ja Naantalissa on saatu päätökseen. Tuotantorakenteen myötä raskaan polttoöljyn osuus Nesteen tuotannossa laskee ja arvokkaiden jalosteiden osuus nousee”, kertoo Matti Lehmus, Nesteen Öljytuotteet liiketoiminta-alueen johtaja.

Naantalin tuotantolinja valmistaa jatkossa dieseliä, bensiiniä ja erikoistuotteita kuten liuottimia ja bitumia. Lisäksi Naantalin tärkeänä roolina on tuottaa syöttöaineita kuten tyhjökaasuöljyä Porvoon tuotantolinjoille.  Naantalin terminaalikapasiteettia käytetään sekä Naantalissa että Porvoossa tuotettujen tuotteiden jakeluun.

Suunnitellut suurseisokit ovat tärkeimpiä toimia jalostamon kilpailukyvyn, turvallisuuden ja toimintavarmuuden ylläpitämiseksi, ja ne toteutetaan 4-5 vuoden välein. Myös lakisääteiset painelaitetarkastukset ja laitehuollot edellyttävät säännöllistä huoltopysäytystä. Edellinen suurseisokki Naantalissa oli vuonna 2012. Nyt alkava seisokki on Naantalin tuotantolaitokselle kaikkien aikojen mittavin.

Suurseisokki on monikansallinen työmaa, jossa työskentelevät urakoitsijat edustavat noin 30 eri kansallisuutta päivävahvuuden ollessa enimmillään noin 1 500 henkilöä.

Naantalin seisokki investoineineen on panostus Nesteen jalostustoiminnan kilpailukyvyn parantamiseen Suomen jalostamokokonaisuudessa. Seisokki tulee maksamaan noin 90 miljoonaa euroa. Se koostuu seisokkiin liittyvistä investoinneista, samassa yhteydessä tehtävistä ylläpitoinvestoinneista sekä menetetyn tuotannon arvosta. Tuotantorakenteen muutostöitä on jo tehty Naantalissa käyvän laitoksen keskellä yli 700 päivää ilman yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa.