Ensimmäiset Nord Stream 2:n putkitoimitukset Hangon Koverhariin alkaneet

nord-stream-2_putkitoimitus-hankoon

Kuva: Putkikuljetus lähdössä Venäjältä kohti Koverharin satamaa (© Pipeline Coating and Technologies, LLC)

  • 200 km betonipinnoitettuja putkia toimitetaan rautateitse Koverharin satamaan Hankoon
  • Putkien päätoimitukset Kotkasta alkavat meritse kolmanella vuosineljänneksellä 2017

Ensimmäiset betonipinnoitetut putket suunniteltuun 1 200 kilometriä pitkään Nord Stream 2 -kaksoisputkilinjaan saapuivat tänään junalla Koverharin satamaan Hankoon. Junatoimitukset kestävät vuoden 2017 kolmanteen vuosineljännekseen asti. Tänä aikana Koverhariin toimitetaan yhteensä noin 200 kilometriä betonipinnoitettuja putkia varastoitavaksi siihen asti kunnes putkilinjan rakentaminen alkaa vuonna 2018.

Nämä betonipinnoitetut, ChelPipen Venäjällä valmistamat 12-metriset, 24 tonnia painavat teräsputket kuljetetaan Suomeen junilla, joissa on 63 vaunua ja niissä kolme putkea kussakin. Betonipinnoitettujen putkien päätoimitukset Koverharin satamaan alkavat meritse Nord Stream 2:n betonipinnoitus- ja logistiikkakumppani Wascon Kotkan pinnoitustehtaalta kolmannella vuosineljänneksellä 2017.

Koverharin satama on yksi Nord Stream 2 -hankkeen neljästä logistiikkakeskuksesta. Satamaan tullaan varastoimaan yhteensä 30 prosenttia koko putkilinjaan tarvittavista 204 000:sta putkesta. Putket varastoidaan Koverhariin odottamaan laivausta putkenlaskualukselle rakentamisen käynnistyessä. Wascon toiminnot Koverharissa työllistävät yhteensä noin 50 henkilöä hankkeen ajan.

Nord Stream 2:n logistiikkakonsepti on optimoitu kansainvälisen infrastruktuurihankkeen haastaviin vaatimuksiin. Se hyödyntää saatavilla olevia satamaresursseja sekä ympäristöystävällisiä kuljetuksia.