Energiansäästöhankkeilla saavutetaan noin sadantuhannen euron vuosisäästö Oulussa

Merkittävimmät säästöt tulevat Oulun uimahallin remontista
Neljä Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen rakennusta on mukana kiinteistöjen energiatehokkuutta kehittävässä ESCO-ohjelmassa: Oulunlahden koulu ja päiväkoti, Honkimaan päiväkoti, Ahvenojan päiväkoti ja Oulun uimahalli. Raksilassa sijaitseva uimahalli on suurimpien muutosten kohteena.
Oulun uimahallissa aloitetaan heinäkuussa työt, joiden avulla saavutetaan noin 100 000 euron säästö. Uimahalliin tehdään valaistussaneeraus, ilmanvaihdon muutoksia ja lämmön talteenottojärjestelmät suihku- ja allasvesien käsittelyprosessiin.
Muihin kohteisiin uusitaan valaistukset energiatehokkailla ratkaisuilla ja toteutetaan muun muassa lämpöpumppuratkaisuja sekä parannetaan energiatehokkuuteen liittyviä talotekniikan ohjaustoimintoja. Osassa kiinteistöjä parannetaan myös ilmanvaihtojärjestelmiä. Muutoksilla vähennetään hiilidioksidipäästöjä yhteensä yli 500 tonnia vuodessa.
 
Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle ESCO-hankkeet toteuttaa Caverion. Oulun kaupungin kiinteistöjen taloteknisiä järjestelmiä modernisoidaan 3,5 vuotta kestävän sopimuskauden aikana. Toimenpiteet rahoitetaan modernisoinnista syntyvillä energiansäästöillä. ESCO-hankkeessa toimija takaa hankkeista syntyvät säästöt: jos säästöt jäävät toteutumatta, toimija maksaa erotuksen tilaajalle.