TVO:lla hyvä ja vakaa tuotantovuosi 2012

TVO:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 liitteenä.

TVO:lla hyvä ja vakaa tuotantovuosi 2012

Teollisuuden Voima Oyj -konsernin liikevaihto oli vuonna 2012 352,2 (352.4) miljoonaa euroa. Olkiluodon ydinvoimalaitos saavutti historiansa toiseksi parhaan tuotantotuloksen, 14,45 TWh, jonka osuus Suomessa käytetystä sähköstä oli noin 17 prosenttia. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen käyttökerroin oli 93,7 prosenttia.

TVO:n molemmat ydinvoimalaitoslaitosyksiköt, Olkiluoto 1 (OL1) ja Olkiluoto 2 (OL2) toimivat koko vuoden turvallisesti ja luotettavasti. Ykkösyksikön tuotantoa vähensi keväällä tapahtunut generaattorin rikkoutuminen, minkä vuoksi myös voimalaitoksen vuosihuollot aloitettiin suunniteltua aikaisemmin. OL2 saavutti kaikkien aikojen parhaan tuotantotuloksensa, 7,48 TWh, ja sen käyttökerroin, 96,9 %, oli myös kaikkien aikojen paras.

Vuosina 2010-2012 tehtyjen laitosparannusten ansiosta ydinvoimalaitoksen turvallisuus on parantunut entisestään, ja kummankin laitosyksikön nettosähköteho on turbiinilaitosten hyötysuhteen parantuessa kasvanut noin 20 megawattia (MW). Molempien laitosyksiköiden nimellinen nettosähköteho on nyt 880 MW. TVO suunnittelee ja toteuttaa edelleen turvallisuusparannuksia mm. EU:n laajuisten ydinvoimalaitosten turvallisuusselvitysten, ns. stressitestien, puitteissa.

Olkiluodon ydinvoimalaitos saavutti 20. huhtikuuta 2012 historiallisen 400 TWh:n sähköntuotannon rajan.

Olkiluoto 3 (OL3) -laitosyksikön rakennustyöt ovat pääosin valmiit ja pääkomponentit on asennettu paikoilleen. Reaktorilaitoksen automaation suunnittelu, putkistojen hitsaukset, sähköistystyöt sekä painekokeet jatkuivat. Reaktorilaitoksen sähkönjakelun käyttöönotto aloitettiin. Turbiinilaitoksen prosessijärjestelmien käyttöönottokokeet jatkuivat.

TVO käynnisti maaliskuussa Olkiluoto 4 (OL4) -hankkeen tarjouskilpailun. OL4-hankkeen kilpailuvaiheessa mahdollisina reaktorilaitostoimittajina ovat mukana AREVA, GE Hitachi, Korea Hydro & Nuclear Power, Mitsubishi Heavy Industries ja Toshiba.

TVO:n yhteisyritys Posiva jätti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle 28. joulukuuta 2012. Tutkimustunneli ONKALOn louhintatyöt valmistuivat kesäkuussa 2012.

TVO toimintakertomus ja tilinpaatos 2012