Fortum ja Futurice innovoivat uutta konseptia kehittyvissä maissa toimiville aurinkoenergiayrityksille

 

1-1244733769dJLl

Energiayhtiö Fortum ja ohjelmistotalo Futurice aloittavat uudenlaisen yhteistyön aurinkoenergian ja ohjelmistosuunnittelun saralla.

Yhteistyön tarkoituksena on kehittää ratkaisu, joka helpottaa sähkönsaantia kehittyvissä maissa. Maa vastaanottaa kahdessa tunnissa yhtä paljon energiaa kuin maapallolla käytetään yhden vuoden aikana. Samaan aikaan 1,3 miljardilla ihmisellä ei ole käytössään luotettavaa sähkön lähdettä.

Yhteistyön tavoitteena on kehittää alusta, joka auttaa paikallisia aurinkoenergiayrityksiä tarjoamaan aurinkoenergiajärjestelmiä kotitalouksille. SaaS-konsepti (Software-as-a-Service ) tarjoaa aurinkoenergiayrityksille mahdollisuuden periä maksuja loppukäyttäjiltä, tarjota parempaa asiakastukea sekä luotettavamman järjestelmän. Käyttöperusteinen malli mahdollistaa sähkön ostamisen niillekin, joilla ei ole varaa omiin paneeleihin. Korvaamalla nykyiset palvelut digitaalisella ratkaisulla, jota voi käyttää ilman älypuhelinta, esimerkiksi tekstiviesteillä tai muilla sovelluksilla, potentiaalisten käyttäjien määrä kasvaa huomattavasti.

Ratkaisua kehitetään avoimen innovaatioprosessin avulla yhdistämällä Fortumin ja Futuricen osaamista. Fortum on asiantuntija energiajärjestelmissä ja teollisen mittakaavan aurinkoenergian tuottamisessa Intiassa sekä aurinkoenergiaratkaisujen tarjoajana yksityisille ja yritysasiakkaille Pohjoismaissa. Futurice puolestaan on digitaalisten palvelujen, sovellusten ja sovellusarkkitehtuurien kehittämisen asiantuntija.

“Yhdistämällä digitaalisen osaamisen, esineiden internetin ja aurinkoenergian osana avointa innovaatioprosessia pyrimme kehittämään uuden ratkaisun ja liiketoimintamallin, jolla on konkreettinen vaikutus kestävään kehitykseen”, sanoo R&D Manager Catarina Naucler Fortumilta.

“Futuricelle yhteistyö edustaa uutta tapaa työskennellä strategisen kumppanin kanssa rinta rinnan, siirtymällä valikoiduissa hankkeissa palveluntuottajasta tasavertaiseksi liiketoimintakumppaniksi. Haluamme muuttaa työelämää ja luoda uusia, kehittyviä ja ketteriä ekosysteemejä. Yksi tapa tehdä sitä on perustaa startupeja yhdessä yrityskumppaniemme kanssa,” startup-toiminnoista vastaava Anni Harju Futuricelta toteaa.

Avoin innovaatioprosessi aloitetaan kehittämällä ratkaisu ja tekemällä siitä prototyyppi. Jos kehitysvaihe onnistuu, kaupallinen pilotti voidaan aloittaa vuoden 2017 syksyllä.

Uusien energialiiketoimintojen kehittäminen on yksi Fortumin strategian kulmakiviä. Fortumin ja Futuricen yhteistyö on hyvä esimerkki uudesta tavasta kehittää energiapalveluita. Kumppanuudet ovat tärkeitä sekä uusien teknologioiden että liiketoimintamallien innovoinnille muuttuvalla energia-alalla.