Lappeenrannan Energialle erinomainen tulos vuodelta 2016

13422385_620474404777958_8278004450486598629_o

Lappeenrannan Energian viime vuosi sujui talousmielessä hyvin suunnitelmien mukaan, vaikka liikevaihto pieneni 124,2 miljoonaan euroon (124,6 M€ v. 2015). Investoinnit jäivät alle budjetoidun ollen yhteensä 15,9 miljoonaa euroa. Vuoden suurin muutos toiminnassa oli verkonrakennuksen siirtyminen osakkuusyhtiö Elvera Oy:n toiminnaksi.

Energia-konsernin tuloskunto säilyi vahvana ja liikevoitto kohosi voimakkaasti ollen 35,7 miljoonaa euroa (20,5 M€, v. 2015). Tilikauden voitoksi muodostui 22,2 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen tekijä tuloksen paranemisessa oli kirjanpidollinen myyntivoitto, noin 8,3 miljoonaa euroa, verkonrakennusyhtiöiden järjestelyssä.

Sähkön kokonaishankinta oli 0,9 % ja kaukolämmön 8,5 % edellisvuotta suurempi. Sähkön markkinahintojen alhaisen tason ja heinäkuun alussa tehdyn hinnoittelumuutoksen seurauksena sähkönmyyntitulot pienenivät noin 8 prosenttia, kun taas kaukolämmön tulot kasvoivat vastaavalla määrällä.

Emoyhtiön eli Lappeenrannan Energia Oy:n tulokseksi muodostui 15,1 miljoonaa euroa voitolliseksi. Voitollisen tuloksesta yhtiö maksaa osinkoja omistajalle 3,6 miljoonaa euroa.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liikevaihto kasvoi 58,4 miljoonaan euroon ja samassa tahdissa myös liikevoitto kohosi 16,8 miljoonaan euroon. Erityisesti liikevaihto ja myös tulos kasvoivat sähkön ja kaukolämmön siirrossa. Molemmissa liikevaihdon kasvu oli yli 2 miljoonaa euroa. Energiaverkkojen kasvanut tuotto käytetään verkostojen saneerauksiin ja sähköverkon toimitusvarmuusinvestointeihin.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n liikevaihto kasvoi 22,6 miljoonaan euroon ja liikevoitoksi muodostui 1,2 miljoonaa euroa.  Lämpövoima Oy:n tulevien vuosien merkittävimmän hankkeen eli Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon yleissuunnittelu jatkui suunnitellulla tavalla. Hankkeeseen liittyvät huippupuhtaaksi puhdistetun jäteveden kenttäkokeet alkoivat helmikuussa 2017.

Energia-konsernin palveluksessa oli vuoden vaihteessa 124 henkilöä (210 edellisenä vuonna).