Harjavallan Suurteollisuuspuisto siirtyy käyttämään puhtaampaa energiaa – Skangas toimittaa LNG:tä Porin terminaalista

3ec529ff-4cb4-44b7-a42d-d210f74d80e0-w_960

Skangas toimittaa nesteytettyä maakaasua (LNG) Harjavallan Suurteollisuuspuistoon Porin LNG-terminaalista energiayhtiö Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:lle. STEPin voimalaitoksella tuotetaan jatkossa Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle ja Boliden Harjavalta Oy:lle heidän tarvitsemaa energiaa höyrynä noin 600 GWh vuodessa.

Skangas toimittaa nesteytettyä maakaasua (LNG) Harjavallan Suurteollisuuspuistoon energiayhtiö Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:lle. STEPin voimalaitoksella tuotetaan jatkossa Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle ja Boliden Harjavalta Oy:lle heidän tarvitsemaa energiaa höyrynä noin 600 GWh vuodessa. STEP teki tammikuussa 2017 investointipäätöksen korvata raskaan polttoöljyn käyttö kokonaan vuoden 2018 alusta. Päätös tulee vähentämään Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueen päästöjä.

Skangas toimittaa nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä Harjavallan Suurteollisuuspuistoon Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:lle Porin LNG-tuontiterminaalista. Käyttökohteessa LNG höyrystetään takaisin kaasumaiseen muotoon ja STEP jakelee energian Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle ja Boliden Harjavalta Oy:lle.

LNG käyttö korvaa Suurteollisuuspuiston voimalaitoksen raskaan polttoöljyn käytön kokonaan. Samalla hiukkas-, sekä rikkidioksidi-, hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöjä vähenevät merkittävästi.

”Teimme investointipäätöksen siirtyä puhtaampaan energiaan korvaamalla kaiken käyttämämme raskaan polttoöljyn LNG:llä. Haluamme luoda Harjavallan Suurteollisuuspuistosta entistä ympäristöystävällisemmän vaihtamalla puhtaampaan polttoaineeseen eli LNG:hen energiantuotannossa”, kertoo Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:n toimitusjohtaja Tomi Ihalainen.

”Energiavalinnoilla voimme vaikuttaa millaisen perinnön jätämme tuleville sukupolville. Siksi LNG on luonnollinen vaihtoehto höyryntuotannon polttoaineena. Ympäristöystävällisemmän polttoaineen avulla vaikutuksemme ympäristöön pienenee edelleen”, kertoo Boliden Harjavallan liiketoiminnan kehitysjohtaja Vesa Törölä.

”Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta on tärkeää Norilsk Nickel Harjavallalle. Yrityksen vastuulliseen toimintaan kuuluvat muun muassa energiatehokkuusasiat ja ympäristön mahdollisimman vähäinen kuormittaminen. Haluamme olla mukana kehittämässä Suurteollisuuspuiston aluetta ja siirryimme käyttämään LNG:tä” kertoo Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

”On hienoa olla mukana kehittämässä Harjavallan Suurteollisuuspuiston aluetta. LNG on erittäin energiatehokas ja monipuolinen polttoaine, siitä Harjavallan teollisuusalue on loistava esimerkki. Samaa polttoainetta voidaan käyttää teollisuuden prosessikäytössä, energiantuotannossa ja siitä voidaan jalostaa raaka-aineita. Kaikki tämä voidaan toteuttaa yhdestä polttoainevarastosta, joka parantaa teollisuusalueen turvallisuutta. Tämän lisäksi LNG on helppo tapa alentaa merenkulun ja liikenteen – erityisesti raskaan liikenteen päästöjä. Asiakkaiden energiankäytön optimointi on yksi keskeisiä tavoitteitamme”, sanoo Skangasin myyntipäällikkö Jouni Bedda.