Fortumin Loviisan voimalaitos tuottanut hiilidioksidipäästötöntä sähköä jo 40 vuotta

2017-02-08 15_30_50-Loviisan voimalaitos 40 vuotta.pdf - Nitro Reader 3

Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitos, Fortumin Loviisan voimalaitoksen ykkösyksikkö, kytkettiin valtakunnan sähköverkkoon tasan 40 vuotta sitten 8.2.1977 ja sähköntuotanto kaupalliseen käyttöön aloitettiin toukokuussa 1977. Kakkosyksikkö valmistui kolmisen vuotta myöhemmin ja kytkettiin valtakunnan verkkoon marraskuussa 1980. Koko laitoshistoriansa aikana Loviisan voimalaitos on tuottanut sähköä yhteensä 288,2 terawattituntia, joka vastaa reilun 17 miljoonan sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

“Loviisan voimalaitos on sekoitus itäistä, läntistä ja suomalaista teknologiaa, jonka lopputuloksena syntyi ensimmäinen suomalainen ydinvoimalaitos. Erinomainen käyttöhistoria, kansainvälisen tason käyttökertoimet ja ensiluokkainen turvallisuushistoria tekevät siitä todistetusti yhden käytettävyydeltään maailman parhaista ydinvoimalaitoksista,” kertoo Loviisan voimalaitoksen apulaisjohtaja Thomas Buddas.

Koko käyttöiän aikainen keskimääräinen käyttökerroin on ykkösyksiköllä 86,9 % ja kakkosyksiköllä 88,6 %. Molempien yksiköiden käyttökertoimien keskiarvo on 87,7 %. Käyttökertoimella kuvataan laitosten tuotantoa tietyllä aikavälillä nimellistehoon verrattuna. Laitosyksiköiden nimellistehoa on voitu nostaa lukuisilla toimenpiteillä, joilla on parannettu sekä laitoksen turvallisuutta että luotettavuutta. Kummankin laitosyksikön bruttosähköteho on nykyään 526 MWe, kun yksiköiden alkuperäinen teho oli 440 MWe.

“Loviisan voimalaitosta kehitetään pitkäjänteisesti jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Voimalaitoksella toteutetaan parhaillaan voimalaitoksen historian laajinta investointiohjelmaa, jolla varmistetaan laitoksen turvallinen, luotettava ja kannattava sähköntuotanto käyttölupien loppuun eli vuosiin 2027 ja 2030 saakka,” Buddas jatkaa.

Loviisan voimalaitoksen ja hiilidioksidivapaan ydinvoiman rooli puhtaan energian tuottajana on ilmastonmuutoksen hillinnässä merkittävä. Ydinvoiman elinkaaren aikaiset kasvihuonepäästöt ovat samaa tasoa kuin tuuli-, vesi- ja aurinkovoimalla. Mikäli Loviisan voimalaitoksen koko käyttöaikana tuottama sähkö olisi tuotettu hiililauhdevoimalaitoksissa, olisi ilmakehään päässyt noin 230 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Rakennusvaiheessa 1970-luvulla Loviisan Hästholmenin saarella työskenteli noin 3000 ihmistä. Tänä päivänä voimalaitoksella työskentelee päivittäin noin 500 fortumlaista ja lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää.