Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella onnistunut ja turvallinen tuotantovuosi 2016 – sähköntuotantoteho nousi 12 MW

voimalaitos

Kuva: Fortum Oyj

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella oli onnistunut tuotantovuosi 2016. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,33 terawattituntia, mikä on noin 13 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin 91,1 % oli kansainvälisessä mittakaavassa maailman painevesilaitosten parhaita. Loviisa 1:n käyttökerroin oli 88,6 % ja Loviisa 2:n käyttökerroin 93,5 %. Kakkosyksikön tuotanto oli laitoshistorian toiseksi suurin.

Syksyn vuosihuollossa voimalaitoksen ykkösyksiköllä oli vuorossa laaja vuosihuolto eli niin kutsuttu nelivuotisvuosihuolto ja kakkosyksiköllä lyhyt vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto kesti lähes 38 vuorokautta ja kakkosyksikön noin 20 vuorokautta.

“Vuosihuollossa tehtiin määräaikaishuoltotöiden ja polttoainevaihdon lisäksi kahden turbiinin korkeapainepesän, päämuuntajien ja generaattorikatkaisijoiden uusintoja sekä höyrystimiin liittyviä töitä. Turbiinimodernisaation myötä voimalaitoksen hyötysuhde kasvoi ja sähköntuotantoteho nousi yhteensä 12 megawattia”, kertoo voimalaitoksen apulaisjohtaja Thomas Buddas.

Fortumin investoinnit Loviisan voimalaitokseen vuonna 2016 olivat noin 100 miljoonaa euroa (2015: noin 80 miljoonaa euroa). Investointiohjelma jatkuu merkittävänä myös tulevina vuosina.

Kokonaisturvallisuuden näkökulmasta vuosi oli hyvä. Laitoksen turvallisuutta ja käytettävyyttä kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Vuonna 2016 kiinnitettiin erityisesti huomiota inhimillisten tekijöiden muodostamien riskien tunnistamiseen ja niiden hallintaan.

Loviisan voimalaitos on alueellaan merkittävä työnantaja. Voimalaitos työllistää noin 500 fortumlaisen lisäksi lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää, jotka käyvät töissä voimalaitosalueella päivittäin. Heidän lisäkseen vuosihuoltoihin ja niiden aikana toteutettuihin hankkeisiin osallistui vuonna 2016 yhteensä 950 ulkopuolista työntekijää, joista 80 prosenttia oli suomalaisia.