Fortum sijoittaa uuden ajan aurinkoteknologiaa kehittävään yritykseen Exegeriin

Fortumin Technology and New Ventures -yksikkö sijoittaa 5,2 miljoonaa euroa ruotsalaiseen aurinkoteknologiaa kehittävään Exeger Sweden AB -yritykseen. Exeger kehittää ja valmistaa printattavia aurinkokennoja, joiden käyttökohteita ovat esimerkiksi kuluttajaelektroniikka ja talojen julkisivut. Sijoituksen myötä Fortum saa 5 %:n omistusosuuden yhtiöstä.

Yksi Fortumin strategian neljästä kulmakivestä on uusien energialiiketoimintojen kehittäminen. Kiihdyttääkseen innovaatiotoimintaansa ja uusien ratkaisujen kaupallistamista Fortum vahvistaa omaa kehitystyötään ja digitalisaation hyödyntämistä, solmii kumppanuuksia maailman johtavien toimittajien, tutkimuslaitosten ja nousevien teknologiayritysten kanssa sekä investoi suoraan ja välillisesti lupaavia uusia innovaatioita kehittäviin kasvuyrityksiin.

“Sijoitamme tulevina vuosina 100–200 miljoonaa euroa energiajärjestelmää muuttaviin lupaavimpiin kasvuyrityksiin. Nyt tehty investointi toteuttaa Fortumin strategiaa olla energiateknologian ja aurinkotalouden kärjessä. Exegerin valoa talteenottava teknologia kuluttajaelektroniikassa on markkinoiden edistyksellisintä, ja sillä on monia sovelluskohteita. Exeger on kehittänyt printattaviin aurinkokennoihin liittyviä innovaatioita, jotka antavat sille kilpailuetua maailmanmarkkinoilla”, sanoo Anne Jalkala Fortumin Technology and New Ventures -yksiköstä.

“Fortumin investointi mahdollistaa meille ensimmäisen kansainvälisen tuotelanseerauksemme. Investoinnin myötä pystymme kasvattamaan tuotantoamme ja aloittamaan tuotteidemme laajemman kaupallisen myynnin vuonna 2017”, sanoo Giovanni Fili, Exegerin toimitusjohtaja.