CENCORPIN AURINKOSÄHKÖMODULITEHTAAN SIJOITUSPAIKAKSI MIKKELI

Cencorp on päättänyt sijoittaa aurinkosähkömudulitehtaansa Mikkeliin. Yhtiöllä on ennestään toimintaa Suomessa Salossa ja Mikkelissä. Tehtaan on määrä valmistua vuoden 2014 alkupuolella.

 “Cencorp osti tammikuussa Sunweb Solar Energy Holding B.V:ltäaurinkosähkömoduliliiketoiminnan, siihen liittyväntuotantolinjakokonaisuuden, Sunweb-tuotemerkin sekä liiketoimintaan liittyvät patentit ja muut immateriaalioikeudet. Toteutettu yrityskauppa luo vahvan pohjan kehitystyölle, jonka lopullisena tavoitteena on valmistaa ja käyttöönottaa omaa suunnittelua oleva aurinkosähkömodulien kokoonpanolinja Mikkelissä. Tehtaan liikevaihto täydellä kapasiteetilla toimittaessa ylittää tämänhetkisen arvioni mukaan 50 miljoonaa euroa ja tuotantokapasiteetin myymisestä käydään neuvotteluja usean ulkomaisen tahon kanssa. Cencorp uskoo saavansa ensimmäiset modulitilaukset jo vuoden 2013 aikana”, toteaa Cencorpin toimitusjohtaja Iikka Savisalo.

Cencorpin muuttumiseen pelkästään tuotantoautomaatiolaitteita ja erikoiskomponentteja valmistavasta yhtiöstä Cleantech -sovelluksia kehittäväksi ja tarjoavaksi yhtiöksi, jolla on vahva asema korkealaatuisten, automaatiota ja lasertekniikkaa hyväksikäyttäen paikallisesti eri markkina-alueilla valmistettujen modulien toimittajana, liittyy riskejä. Vaikka yhtiön strategia ja tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin riskit ovat merkittävät eikä ole varmuutta saavuttaako Cencorp asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain.  Cencorpin tulevaisuuden näkymät tulevat olemaan jatkossa merkittävästi riippuvaisia yhtiön kyvystä saavuttaa tavoiteltu markkina-asema globaaleilla aurinkosähkömodulien markkinoilla sekä yhtiön pitkän aikavälin rahoituksesta.