Fingrid: Keminmaa–Svartbyn rajajohdon huoltotyöt siirretty Fenno-Skan 1 kaapelivian takia

Maaliskuulle (4.–8.3. ja 11.–15.3.) suunniteltu Keminmaa–Svartbyn 400 kV:n rajajohdon ukkosköysien vaihto on siirretty myöhempään ajankohtaan, koska Suomen ja Ruotsin välistä siirtokapasiteettia rajoittaa samanaikainen Fenno-Skan 1 kaapelivika.

Huoltotöiden siirrolla pyritään lieventämään kaapeliviasta aiheutuvia markkinavaikutuksia. Keminmaa–Svartbyn rajajohdon ukkosköysien vaihdon uudesta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.