Kokkolan Energian ja KENETin yt-neuvottelut päätökseen

Heinäkuussa käynnistyneet Kokkolan Energia Oy:n ja KENET Oy:n henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvotteluiden aiheena oli työvoiman käytön mahdollinen vähentäminen taloudellisista, tuotannollisista ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuneista syistä.

Tavoitteena oli selkeyttää, uudistaa ja parantaa organisaatiorakenteen toimivuutta. Talouden kehitystarve syntyi markkinatilanteesta, markkinarakenteen muutoksista ja yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta johtuvista suorista talouden tehostamistarpeista.

Neuvotteluiden tuloksena arviolta 13 henkilön työsuhde päättyy. Vähennykset kohdistuvat sekä toimihenkilöihin että työntekijöihin ja ajoittuvat valtaosin kuluvalle syksylle.

Uusi organisaatiorakenne perustuu viiteen liiketoiminta-alueeseen. Lisäksi sisäisten palveluiden yksikkö vastaa mm. taloudesta ja henkilöstöstä. Uusi organisaatio otetaan käyttöön 1.10.2016.

– Organisaatiouudistus vähentää päällekkäisiä toimintoja sekä lisää tehokkuutta. Henkilöstö saa enemmän omaan työhönsä liittyvää valtaa ja vastuuta. Luovumme myös osasta tukipalveluita, eli jatkossa meillä ei ole enää omaa varastotoimintoa, minkä lisäksi siivous ulkoistetaan, sanoo Kokkolan Energia Oy:n ja KENET Oy:n toimitusjohtaja Mikko Rintamäki.

– Nyt tehdyillä ratkaisuilla pystymme vastaamaan paremmin toimialan liiketoiminnallisiin haasteisiin. Tehostamisen lisäksi haemme parempaa kannattavuutta panostamalla voimakkaasti asiakaslähtöiseen toimintaan, uusiin tuotteisiin ja uusiin energiaratkaisuihin, Rintamäki jatkaa.