Harjavallan vesivoimalaitoksella vihittiin käyttöön uusi voimalaitosyksikkö

eszaovkx

Länsi-Suomen Voiman Harjavallan vesivoimalaitoksella vihittiin tänään käyttöön uusi voimalaitosyksikkö.  Tapahtuma on Suomen oloissa poikkeuksellinen, sillä edellisestä merkittävästä vesivoimakapasiteetin lisäyksestä Suomen jokiin on kulunut yli 15 vuotta. 

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen korosti vihkimispuheessaan vesivoiman merkitystä Suomen energiataloudessa:  ”Vesivoimalla on suuri rooli säätövoimana Suomen sähköjärjestelmässä. Vaihtelevan uusiutuvan tuotannon aiheuttama tarjonnan ja hinnan heilahtelu tarvitsee vastavoiman.”

Uuden voimalaitosyksikön käyttöönotto on osa mittavaa voimalaitoksen uudistushanketta, jossa rakennetaan yksi uusi konelinja ja peruskorjataan kaksi olemassa olevaa linjaa vuosien 2013-2017 aikana.

Hanke parantaa Kokemäenjoen virtaaman säännöstelymahdollisuutta ja siten tulvariskin hallintaa. Joen alajuoksulla sijaitseva Porin kaupunki on Suomen suurin yksittäinen tulvariskialue.

Uusi koneyksikkö mahdollistaa jatkuvan juoksutuksen paremman hallinnan, mikä parantaa joen virkistyskäyttöä myös vähävetisinä aikoina, kun joessa voidaan pitää virtaamaa koko ajan.

Peruskorjauksen yhteydessä voimalaitokselle on rakennettu tilat kalahautomoa varten. Kalahautomoilla on merkittävä rooli vaelluskalakantojen ylläpitämisessä rakennetuissa joissa.

”Merkille pantavaa koko projektissa on ollut se, että se on edennyt erittäin hyvässä yhteistyössä viranomaisten ja paikallisten asukkaiden kanssa. Jokirakentamiseen liittyvät kala-asiat saatiin sovittua yhdessä ELYn ja paikallisten kalastajien kanssa, ja naapurit suhtautuivat myötämielisesti rakennuslupaprosessiin”, sanoo Länsi-Suomen Voiman toimitusjohtaja Pekka Pollari. ”Tämä on osoitus siitä, että vesivoimatuotantoa on mahdollista kasvattaa rakennetuissa joissa hyvässä yhteistyössä naapuruston kanssa.”

Uuden konelinjan ja vanhojen turbiinien peruskorjauksessa käytettävän modernin teknologian myötä laitoksen vuosittain tuottama energiamäärä kasvaa 390 GWh:sta 430 GWh:iin eli noin 10 prosenttia. Investoinnin arvo on noin 40 miljoonaa euroa.