Ensimmäinen miljoona tonnia kierrätyspolttoainetta käytetty Lahti Energian Kymijärvi II -voimalaitoksella – Valmetin kaasutusteknologia tukee kiertotaloutta

109013

Lahti Energian Kymijärvi II -laitoksella hyödynnettiin miljoonas tonni kierrätyspolttoainetta sähkön ja lämmön tuotannossa elokuun lopussa.

Lahti Energian Kymijärvi II -laitos saavutti uuden teknologian virstanpylvään kun laitoksella hyödynnettiin miljoonas tonni kierrätyspolttoainetta sähkön ja lämmön tuotannossa. Lahti Energian ja laitostoimittaja Valmetin yhteistyöllä uusi tekniikka on saatettu toimivaksi ratkaisuksi, jolla on tärkeä rooli Lahti Energian tuotannossa.

Lahti Energian Kymijärvi II -kaasutuslaitoksen runsaan neljän vuoden käyttöhistorian aikana on hyödynnetty yli miljoona tonnia jätteestä valmistettuja kierrätyspolttoaineita. Määrä on niin suuri, että sillä voitaisiin peittää 150 jalkapallokenttää 100 metrin vahvuudelta.

Kierrätyspolttoaine on kotitalouksien, teollisuuden ja kaupan jätteistä jalostettua polttoainetta, jolla on erinomainen lämpöarvo. Se sisältää muovia, paperia, pahvia ja puuta. Kierrätyspuun osuus on noin puolet.

761043

“Valmetin toimittaman kaasutuslaitoksen avulla pystytään vähentämään Kymijärvi II -voimalaitoksen hiilidioksidipäästöjä kaikkiaan 250 000 tonnilla vuodessa. Uusiutuvalla polttoaineella korvataan vuosittain kaikkiaan 140 000 tonnia kivihiiltä, jonka hankintahinta olisi noin 10 miljoonaa euroa”, sanoo Lahti Energian tuotantojohtaja Hemmo Takala.

Lahti Energian Kymijärvi II -voimala on maailman suurin toiminnassa oleva kierrätyspolttoaineen kaasutuslaitos, ja se lukeutuu myös Euroopan moderneimpien sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten joukkoon.

Valmet toimitti kierrätyspolttoaineen kaasutuslaitoksen Lahti Energian Kymijärvi II -voimalaitokselle. Valmetin toimitukseen sisältyi kierrätyspolttoaineen kaasutusprosessi, kaasukattila ja savukaasujen puhdistusjärjestelmä apulaitteineen sekä koko voimalaitoksen automaatiojärjestelmä. Kierrätyspolttoaine muunnetaan kaasuttimessa tuotekaasuksi. Tuotekaasu jäähdytetään ja puhdistetaan sekä poltetaan korkeatehoisessa kaasukattilassa höyryn tuottamiseksi höyryturbiinissa. Tuotekaasun sisältämät haitalliset komponentit poistetaan ennen kaasun polttamista perinteisessä voimalaitosprosessissa, mikä tekee menetelmästä erittäin tehokkaan.

“Kymijärvi II -laitos on erittäin tärkeä teknologinen edistysaskel ja referenssi sekä Valmetille että suomalaiselle teknologiaviennille. Hankkeen aikana saatujen kokemusten perusteella laitoksen suorituskykyä ja luotettavuutta on parannettu teknisillä muutoksilla ja ottamalla käyttöön uusia ajotapoja. Tällä on ollut merkittävä vaikutus mm. laitoksen käytettävyyden parantamisessa”, kertoo Valmetin kaasutusteknologiasta vastaava Juhani Isaksson.