Kivihiilen kulutus kasvoi tammi-kesäkuussa, pitkällä aikavälillä kulutus vähentynyt

kivih_2016_06_2016-08-25_tie_001_fi_001

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus kasvoi tämän vuoden ensimmäisellä puolikkaalla 10 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 1,7 miljoonaa tonnia, joka vastaa energiasisällöltään 41 petajoulea. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna kivihiilen kulutus on kuitenkin selvästi vähentynyt. 2000-luvun tammi-kesäkuun keskiarvoon verrattuna kivihiilen kulutus oli vuoden alkupuoliskolla kolmanneksen matalammalla tasolla.

Vuoden 2015 ja 2016 tiedot ovat ennakollisia.

Huhtikuussa kivihiiltä kulutettiin 13 prosenttia ja toukokuussa 16 prosenttia viime vuotta enemmän. Kesäkuussa kulutus yli tuplaantui, mikä johtui lähinnä viime vuoden kesäkuun ennätyksellisen alhaisesta kivihiilen kulutuksesta.

Suurin osa Suomessa kulutetusta kivihiilestä käytetään sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Kivihiilen käyttö sähkön erillistuotannossa on vähentynyt viime vuosina selvästi, koska hiililauhdevoimalaitoksia on poistettu käytöstä.

Kivihiilen kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti kausittain. Osa vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. Tilastovuosien välistä eroa selittävät säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä sekä Pohjoismaiden vesitilanne, joka vaikuttaa erityisesti sähkön pörssihintaan ja sitä kautta myös erillistuotannon kysyntään. Peräkkäisten vuosien kivihiilen kulutuksen muutoksesta ei siten pysty päättelemään pidemmän ajanjakson kulutuksen kehitystä.

Kivihiilivarastot olivat 2,4 miljoonaa tonnia kesäkuun 2016 lopussa, eli 30 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin.

Lähde: Kivihiilen kulutus, Tilastokeskus