STUK valvoo Loviisan ydinvoimalaitoksessa alkavaa vuosihuoltoa

Loviisa08123

Fortum Power and Heat Oy aloitti Loviisan ydinvoimalaitoksen tämän vuoden vuosihuollot sunnuntaina 7. elokuuta. Vuosihuoltojen aikana Säteilyturvakeskus valvoo, että Fortum varmistaa töiden turvallisen toteutuksen eikä vuosihuolloista aiheudu säteilyvaaraa laitoksen työntekijöille tai ympäristölle.

Sunnuntaina alkaneen Loviisan ykkösyksikön huolto kestää Fortumin suunnitelman mukaan kuukauden. Kyseessä on neljän vuoden välein tehtävä huolto, jossa yhtiö tekee tavanomaista vuosihuoltoa enemmän tarkastuksia ja huoltotöitä. Huollon aikana reaktorista poistetaan esimerkiksi kaikki polttoaine, jotta painesäiliö voidaan tarkastaa.

Kakkosyksikön lyhyempi vuosihuolto alkaa suunnitelmien mukaan syyskuun puolivälissä ja jatkuu lokakuun kymmenenteen.

Vuosihuoltojen aikana yhtiö vaihtaa ydinreaktoreiden polttoaineesta noin neljäsosan tuoreeseen. Laitoksella tehdään myös merkittäviä turvallisuuteen liittyviä uudistuksia. Yhtiö esimerkiksi parantaa molempien laitosyksiköiden automaatiojärjestelmiä.

Fortumin suunnitelmat ovat STUKin hyväksymiä ja vuosihuoltoja valvomassa on noin 30 STUKin asiantuntijaa.