VATT Policy Brief 2-2016: Suomi tukee energiasyöppöjä suuryrityksiä sadoilla miljoonilla – turhaan

Suomen energiaverotusta kiristettiin 2011. Samalla polttoaineiden ja sähkön verotus muutettiin aiempaa enemmän hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi. Energiaintensiivisen teollisuuden verotusta kuitenkin huojennettiin jo 2012 kilpailukyvyn turvaamiseksi. Huojennus yli kymmenkertaisti energiaveronpalautuksiin oikeutettujen yritysten määrän. Maksettujen palautusten arvo kasvoi samalla vajaasta 10 miljoonasta eurosta yli 200 miljoonaan euroon. Palautusjärjestelmästä on muodostunut mittava energiaintensiivisen tuotannon verotuki.

VATT:n tuoreen tutkimuksen mukaan veronpalautusjärjestelmä ei ole parantanut energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyä. Valtio siis menettää vuosittain 200 miljoonaa euroa verotuloja saamatta rahoille vastinetta.

Vuoden 2011 verouudistuksen yhtenä tavoitteena oli vähentää hiilidioksidipäästöjä. Energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautukset kuitenkin poistavat kannustimet etsiä vähäpäästöisempiä ratkaisuja ja parantaa energiatehokkuutta.

VATT:n tutkimuksen perusteella on syytä kysyä, miksi julkisia varoja hukataan energiaintensiivisten yritysten verotukeen. Asetettuja tavoitteita niillä ei saavuteta. Tuki ei näytä parantavan yritysten kilpailukykyä. Samalla tuki vesittää energiaverotuksen ilmastotavoitteet.

Lue lisää:

Policy Brief 2-2016: Suomen energiaverotus suosii energiaintensiivisiä suuryrityksiä (PDF)

***

Erikoistutkija Saara Tamminen on erikoistunut kansainväliseen kansantaloustieteeseen. Hänen tutkimusaiheisiinsa kuuluvat mm. vientiyritykset, palveluiden kauppa, kauppapolitiikka ja talouden mallintaminen.
Erikoistutkija Kimmo Ollikan tutkimusaiheita ovat ympäristö-, energia- ja ilmastopolitiikan ohjauskeinot.

Tutkimusohjaaja Marita Laukkanen on ympäristötaloustieteilijä. Hänen tutkimusaiheitaan ovat kustannustehokas ympäristöohjaus, ympäristö- ja energiapolitiikan arviointi sekä kansainvälinen ympäristöyhteistyö.

VATT Policy Brief on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen artikkelisarja, joka esittelee taloustieteellisiä näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja talouspolitiikan päätöksiin. Artikkelit julkaistaan VATT:n verkkosivuilla www.vatt.fi.