YIT: Pyhäjärven tuulivoimapuiston kaava vahvistunut

86968ca8c8080017_org

YIT:n kehittämän Pyhäjärven tuulivoimapuiston kaava on vahvistunut ja tullut lainvoimaiseksi toukokuussa 2016. Kaavan vahvistuminen on merkittävä edistysaskel tuulivoimapuiston toteutumisen kannalta.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevan Pyhäjärven kunnan Murtomäkeen on suunnitteilla 25 voimalan tuulivoimapuisto. Puistossa suoritetaan tuulimittauksia vuoteen 2017 saakka ja rakentaminen on arvioitu aloitettavan vuosien 2018–2019 aikana.

YIT jatkaa edelleen tuulivoimapuistojen hankekehitystä, vaikka uutta tukimallia joudutaankin odottamaan. Tuulivoima on ollut nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto maailmassa jo muutaman vuosikymmenen ja kasvun odotetaan jatkuvan lähivuosina. YIT haluaa olla vahvasti mukana kehittämässä uusiutuvia energiamuotoja ja vaikuttaa osaltaan tuulivoimakapasiteetin kasvuun.