Vattenfall investoi Forsmarkin ydinvoimalaan

Vattenfallin hallitus on päättänyt investoida Forsmarkin ydinvoimalan kolmessa reaktorissa reaktorisydämen jäähdytysjärjestelmään, joka on riippumaton voimalaitoksen omasta sähköntuotannosta. Seuraava askel on käsitellä asia Forsmark Kraftgrupp AB:n hallituksessa, minkä jälkeen toteutus voi alkaa.

Turvallisuustason nostaminen on Ruotsin säteilyturvaviranomaisen (SSM) vaatimus, jotta ydinvoimalaitosten käyttö voi jatkua vuoden 2020 jälkeen. Ydinvoimalaitoksen omasta sähköntuotannosta riippumattoman reaktorisydämen jäähdytysjärjestelmän käyttöönotto vie useita vuosia, mutta se suunnitellaan tehtävän ilman vaikutusta sähköntuotantoon.

– Ruotsissa aikaansaadun energiasopimuksen ja ydinvoimaloita koskevan veron poistamisen vuoksi Vattenfallin hallitus on tänään päättänyt vaadittavista turvallisuusinvestoinneista. Investoinnit toteutetaan samanaikaisesti yhtiön kustannus- ja tehokkuusohjelman kanssa tavoitteena selviytyä mahdollisimman hyvin sähkömarkkinoiden nykyisessä kovassa kilpailutilanteessa. Turvallisuustason nostamisen myötä reaktorit voivat tuottaa sähköä 2040-luvulle saakka, Torbjörn Wahlborg, Generation-liiketoiminnan johtaja sekä Forsmark Kraftgrupp AB:n hallituksen puheenjohtaja sanoo.

Vastaava päätös Ringhalsin 3- ja 4-reaktoreiden turvallisuustason nostamiseksi suunnitellaan tehtävän ensi vuoden alussa.