Taaleri perustaa uuden energiayhtiön ja laajentaa energiasektoriaan miljardiluokkaan

Taaleri-finanssikonserni perustaa uuden energiayhtiön, Taaleri Energia Oy:n, ja laajentaa toimintaansa energiasektorilla merkittävästi. Energialiiketoiminnasta muodostetaan Taalerille oma liiketoiminta-alue varainhoidon ja rahoituksen rinnalle. Taaleri tavoittelee energiaan sitoutuvien hallinnoitavien varojen kasvattamista runsaaseen 1,5 miljardiin euroon kolmessa vuodessa.

“Haluamme olla mukana energia-alan murroksessa, joka jakaa markkinoita uudelleen. Fossiilista energiatuotantoa ajetaan alas poliittisin päätöksin, mikä ohjaa pääomien liikkeitä toimialalla niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Energia on liiketoiminnallemme luonteva laajentumisalue, jossa meillä on vahva oma osaaminen,” Taaleri Oyj:n toimitusjohtaja Juhani Elomaa sanoo.

“Pääomarahastomme ovat jo nyt ainutlaatuinen mahdollisuus asiakkaillemme omistaa suomalaista liiketoimintaa, jatkossa yhä enemmän siis myös energiasektoria. Energiasektori on ollut pääosin suurien energiayhtiöiden omistamaa, mutta uudenkaltainen omistusmalli, jossa jopa yksityishenkilöt pääsevät omistamaan teollisen mittaluokan investointeja, muokkaa varmasti koko markkinaa.”

Taaleri on rakennuttanut uusiutuvaa energiaa Suomeen yli 600 miljoonalla eurolla kahden tuulivoimarahaston sekä Biotehdas-rahaston kautta. Juuri avattuun kolmanteen tuulivoimarahastoon kerätään parhaillaan noin 200 miljoonan euron kapasiteettia tuulivoimalainvestointeihin.

Taalerin laajentumisen energiatoimialalle arvioidaan kasvattavan Taalerin pääomarahastojen hallinnoimia varoja nykyisten ohjelmien lisäksi noin 800 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana. Pääomat sitoutuvat pääosin rahastojen kautta tehtäviin uusiin investointeihin. Myös yritysjärjestelyt kotimaassa ja kansainvälisesti ovat mahdollisia.

“Olemme Suomen toiseksi suurin tuulivoiman rakennuttaja jo nykyisillä investoinneilla. Syksyllä muodostettava Taaleri Energia tulee kanavoimaan suomalaisten omistusta uusiutuvaan energiaan, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan, mutta myös jo olemassa oleviin energialähteisiin ja -verkkoihin. Energia-liiketoiminta-alue liittyy osaltaan myös Taalerin kansainvälistymistavoitteeseen.”

Taaleri Energiassa tulee alkuvaiheessa työskentelemään noin 20 henkilöä, joista valtaosa on jo Taalerin palveluksessa. Kesän aikana tehdään vielä useita avainhenkilörekrytointeja. Taaleri-konserni raportoi uuden segmenttijaon mukaisesti 1.7.2016 alkaen.