Lahti Energia rakentaa uusiutuvaa energiantuotantoa EIB:n tuella

13267832_1107258822658822_2284030169655185478_n

Euroopan investointipankki (EIB) on allekirjoittanut lainasopimuksen 75 miljoonan euron lainasta Lahden kaupungin energialaitoksen Lahti Energian kanssa. Laina on myönnetty sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen (CHP) rakentamiseen vanhan hiilivoimalan tilalle. Uuden laitoksen polttoaineeksi tulee sertifioitu, energiakäyttöön tarkoitettu metsäbiomassa.

Kymijärvi III -laitos rakennetaan uudella ympäristöystävällisellä konseptilla, joka täyttää voimaan tulevat EU-säädökset. Laitoksessa hyödynnetään parasta mahdollista saatavilla olevaa teknologiaa (BAT). Uusi kattilalaitos tulee käyttämään polttoaineenaan sertifioitua, 100-prosenttisesti uusiutuvaa metsäbiomassaa, ja se tuottaa vuosittain yli 780 GWhth lämpöä Lahden alueen kaukolämpöverkkoon. Laitokseen rakennetaan savukaasut puhdistava lämmön talteenottolaitos, joka samalla nostaa merkittävästi laitoksen hyötysuhdetta. Polttoprosessissa muodostuva tuhka kierrätetään ja hyödynnetään metsälannoitteena.

Lahti Energian toimitusjohtaja Eero Seesvaara on tyytyväinen sopimuksen syntymiseen: ”EIB tarjosi kustannustehokkaan rahoituksen projektille, joka on merkittävä paitsi Lahti Energialle, myös Lahden kaupungille. EIB:n laina muodostaa huomattavan osan voimalaitoksen rahoituksesta. Kiitämme EIB:tä ja toivomme yhteistyön jatkuvan yhtä hyvissä merkeissä. ”

Uusi lämpölaitos korvaa vanhan Kymijärvi I -hiilivoimalan vuoteen 2019 mennessä. Laitos on suunniteltu rakennettavan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen, 190 MWth:n lämmöntuotantolaitos valmistuu vuonna 2019. Mikäli sähkömarkkinat elpyvät, voimala voidaan helposti muuntaa sähkön ja lämmön yhteistuotantoon (CHP) hyödyntämällä Kymijärvi I:n olemassa olevia tiloja. CHP-tilassa laitos tuottaa arviolta 50 MWe sähköä ja 150 MWth kaukolämpöä.

Energia on Euroopan investointipankille aina tärkeällä sijalla”, kertoo EIB:n toiminnasta Suomessa vastaava varapääjohtaja Jan Vapaavuori. “Uusiutuva energia on avainasemassa ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa, ja Lahden sitoutuminen siihen ansaitsee erityiskiitoksen. Lahden CHP-voimala tehostaa Lahden alueen lämmöntuotantoa, ja myös asukkaat hyötyvät hankkeen eduista.”