Pöyrylle sopimus Austrian Power AG:n sähkönsiirtojärjestelmän sähköaseman uusimisesta ja laajentamisesta Itävallassa

Pöyry on saanut Austrian Power Grid AG:ltä hoidettavakseen Lienzin sähköaseman  220/380 kV:n kytkinlaitosten modernisoinnin ja laajentamisen Itävallassa. Puitesopimus käsittää toteutussuunnittelun, projektinhallinnan, asennuspalvelut sekä laitehankinnat. Nykyisen 220 kV:n kytkinlaitoksen kojeiden purku ja uusien  asennus tehdään vaiheittain  yhteistyössä asiakkaan kanssa. Projekti käynnistyy heinäkuussa 2016, ja sen on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lienzin sähköasema sijaitsee Itä-Tirolin maakunnassa Itävallan eteläosassa. Projektin aikana asennettava kolmas 550 MVA tehomuuntaja (380/220 kV) vahvistaa 380 kV:n kantaverkkoa kohti pohjoista Tauernin sähköasemaa. 220 kV:n kytkinaseman modernisointi vahvistaa Malta/Reisseckin vesivoimalaitoksen verkkoyhteyttä ja kantaverkkoa idän suunnassa kohti Obersielachin kytkinasemaa. Kantaverkon haastavuudesta johtuen purku-, rakennus- ja laajennustyöt totetutetaan kymmenessä tarkkaan määritellyssä vaiheessa.  

“Pöyryn kattava tarjonta Euroopan sähkönsiirto- ja -jakelumarkkinoilla korostaa yhtiön sitoutuneisuutta tukea asiakkaitaan muuttuvan energia-alan haasteiden keskellä. Entistä paremmat sähköverkot ovat välttämättömiä, kun halutaan varautua seuraavan sukupolven tarpeisiin ja taata luotettavat sähkön toimitukset kaikille asiakkaille”, Pöyryn Sähkön siirto ja jakelu -osaamisalueesta vastaava johtaja Thomas Kriesch kertoo.

Puitesopimuksen ja projektiin liittyvien tilausten arvoa ei ole paljastettu. Tilaukset kirjataan Energia-liiketoimintaryhmän tilauskantaan vuoden 2016 toisesta neljänneksestä lähtien.