Gasumin tytäryhtiö Skangas ostaa norjalaisen Risavikan LNG-tuotantolaitoksen Lyse-konsernilta

97620a48-478c-4c98-a9b3-795a248d17d9-main_image

Risavikan LNG-tuotantolaitos Norjassa

Gasumin tytäryhtiö Skangas ja norjalainen Lyse-konserni ovat allekirjoittaneet sopimuksen Risavikan LNG-tuotantolaitoksen myynnistä Skangasille. Yrityskauppa vahvistaa Skangasin asemaa LNG-arvoketjun loppupäässä sekä toimijana Norjan markkinoilla ja Pohjanmerellä.

Risavikan nesteytyslaitoksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 300 000 tonnia nesteytettyä maakaasua (LNG), ja sen varastosäiliön kokonaistilavuus on 30 000 m3. Kauppaan sisältyy myös LNG:n bunkrausasema.

“Olemme vuonna 2014 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti ostaneet Risavikan LNG-tuotantolaitoksen koko vuotuisen tuotantokapasiteetin. Nyt sovitun kaupan avulla saamme paikoilleen viimeisetkin palaset Skangasin yritysostoprosessissa. Kauppa on osa LNG-liiketoimintamme kehittämistä ja vahvistaa entisestään asemaamme Pohjoismaiden johtavana LNG-toimijana”, Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kertoo.

“Kauppa vahvistaa asemaamme kasvavilla LNG-markkinoilla, lisää kokonaisvarastointikapasiteettiamme sekä mahdollistaa vieläkin paremman pitkäaikaisen ja kilpailukykyisen LNG:n tarjonnan sekä nykyisille että tuleville asiakkaillemme”, Skangasin toimitusjohtaja Tor Morten Osmundsen toteaa.

Gasum osti vuonna 2014 Lyse-konsernilta osake-enemmistön norjalaisen Skangasin jakeluliiketoiminnasta. Kauppaan kuului myös osto-optio Risavikan LNG-tuotantolaitokseen. Yritysosto oli osa Gasumin strategiaa parantaa kilpailukykyisen LNG:n saatavuutta Pohjoismaissa. Yhteistyön tavoitteena on saavuttaa vahva asema kasvavilla pohjoismaisilla LNG-markkinoilla. Risavikan LNG-tuotantolaitoksen omistusjärjestelyn toteutuminen edellyttää vielä Ruotsin ja Norjan kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

“Meistä on hienoa, että olemme ottaneet uuden askeleen vuonna 2014 aloitetussa omistusjärjestelyssä. Skangas toimii nyt LNG-toimitusketjun kaikissa vaiheissa ja pääsee yhä vahvempana kiehtoville markkinoille Pohjoismaiden johtavana LNG-toimijana”, Lysen konsernijohtaja Eimund Nygaard toteaa.